स्वप्ने

"ती"

Submitted by अजय चव्हाण on 10 January, 2019 - 09:12

सरीत सरलेल्या,चिंब चिंब झालेल्या..
अशक्य बहरलेल्या,कधी दरवळलेल्या
फुलांच्या मळ्यांत, एकाकी तळ्यात..
निळ्या आसमंतात,थोड्या निमिषभरात..
अलगद अवतरली "ती" परीच्या वेशात..

शुभ्र वस्त्र , निळे अभ्र
बंद ओठातून निघेना "ब्र"
निळे डोळे, काजळ काळे...
गुलाबी गालांत मोहक खळे..
मोरपिशी कुंडले कानात..
चिक मोत्याची माळ गळ्यात..
अवचित नजरेचा ठाव थेट काळजात..

स्वप्ने

Submitted by राजेंद्र देवी on 12 August, 2018 - 23:51

स्वप्ने

लावीन म्हणतो चंद्रज्योत दारी
उजळून निघेल रात्र सारी
शांत झोप , स्वप्ने पऱ्यांची
मऊ बिछाना असेल शेवरी

असेल बगीचा गुलाबाचा परसदारी
जलराणीच्या हाती दवाची झारी
मंद झुळूक असेल वाऱ्याची
सुगंध भरून राहील दरबारी

तुझी अन माझी गोष्टंच न्यारी
गरूडाला लाजवेल स्वप्न भरारी
ऐटीत बस पुढे तू
सायकल हीच आपली "फेरारी"

राजेंद्र देवी

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - स्वप्ने