innocence

टेडी

Submitted by मनवेली on 25 March, 2018 - 11:38

निर्जीव असूनही जिवंत वाटणारं, आपलं सगळं काही ऐकणारं, आपल्याशी गप्पा मारणारं, खेळणारं, गोंडस आणि गुबगुबीत दिसणारं, लहानपणी कायम आपल्या हातात असणारं ते खेळणं; नव्हे, जीवाभावाचं कोणी – Teddy Bear! आपण त्याला धरूनही त्यानेच आपलं बोट पकडलंय, आपण त्याच्याशी बोलतोय आणि ते सगळं ऐकतंय, आपण त्याला मिठीत घेतो तेंव्हा तेही आपल्याला बिलगतंय असं वाटण्याचा तों काळ, Teddy Bear शी असलेल्या घट्ट मैत्रीचा.

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - innocence