शास्त्रज्ञ

स्वातंत्र्याचे अनुभव

Submitted by muktapravasi on 31 August, 2021 - 12:48

गेले खूप दिवस मी मायबोलीवर भरपूर माहितीपूर्ण आणि विचार करायला लावणारे लेख वाचत आहे. घरापासून दूर माझ्या घराची आणि संस्कृतीची आठवण करून देणारी ही मायबोलीवरची माणसे अगदी कुटुंबसारखी वाटू लागली आहेत. इतके दिवस विचार करत आहे की मे पण काहीतरी लिहावे, ही इच्छा मनात आहे. पण कुठल्या विषयावर लिहावे हा प्रश्नच होता. मला माझ्या कामासाठी खूप लिहावे लागते.. पण ते सगळे इंग्रजीमध्ये आणि ते देखील वैद्न्यानिक भाषेत. त्यामुळे विषय निवडने तसे अवघडच होते! काल माझ्या मैत्रीणिंबरोबर गप्पा मारताना आमच्या लक्षात आले की आमच्यासारख्या मुलींच्या गोष्टी सांगणारी पुस्तके, लेख, सिनेमे तसे कमीच आहेत.

संशोधन उंदराचे

Submitted by दत्तात्रय साळुंके on 20 September, 2017 - 11:13

संशोधन उंदराचे

एकदा एक शास्त्रज्ञ करीत होता प्रयोग
दारु सोडवण्यासाठी कशाचा होइल उपयोग ?
उंदरावर प्रयोगाचा संकल्प सोडला
एक बाटली व्हिस्की , सोडा अन चाकना मागवला

एक पेग उंदरासाठी भरला
उंदीर म्हणाला कंपनी हवी मला
मग त्याने अजून एक पेग भरला

म्हणे उंदीर पहीला थेंब दे देवला
शास्त्रज्ञ म्हणे देव मी मानत नाही
उंदीर म्हणाला भांगेशिवाय शिवाला भजत नाही
बुध्दीश्वराचे वाहन मी, तुला फॉर्म्युला देणार नाही
शास्त्रज्ञाने उंदराला कडक सॅलुट मारला

खूप वेळ पिणे झाले
उंदराचे डोके फिरले

Subscribe to RSS - शास्त्रज्ञ