रूखवत

रूखवतः चित्रे, कथा, नि किस्से

Submitted by Barcelona on 20 February, 2021 - 11:10

लग्नसराई जवळ आली की रुखवताच्या तयारीला ही सुरुवात होते. पारंपरिक रुखवतावर नांव घातलेली स्टीलची पाच ताटे, वाट्या, कुकर इ गृहोपयोगी वस्तू व संसारोपयोगी कलाकुसरीच्या वस्तू जसे पडदे, पलंगपोस (उर्फ बेडशीट) इ असायच्या. रुखवताचे जेवण/नाश्ता असा सोहळाही असायचा. 

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - रूखवत