आखाड

आषाढ तळ ना आई

Submitted by दत्तात्रय साळुंके on 21 August, 2017 - 04:10

आखाड तळ ना आई

आषाढ अमावसेला
तळणाचा खमंग वास आला
तोंडातनं लाळेचा थेंब टपकला
तसा तो आईला म्हणाला

कणकीचा दिवा, वात वळ ना
देवी कटाळली खाऊन कळणा
कुर्डय , पापाड, भजी तळ ना
ए आय आखाड तळ ना

आय पदर लावती डोळयाला
थांब जरा पावणं ईउ दे घरला
डबल, डबल खर्च कशाला
मंग तळील आखाडाला

प्वार काय ऐकतय व्हय
दिवा लावाय त्याल नाय
तळणाला वतायचं काय
काळजावर दगड ठेवते माय

शेजाऱ्यापाजाऱ्याला माय विचारी
देता का कोण त्याल उधारी
हात हालवत आली घरी
प्वार आता भॉकाड पसरी

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - आखाड