सत्यजीत खारकर

१. अडुम्बाची विलक्षण सफर (भाग पहिला)

Submitted by सखा on 24 June, 2017 - 09:52

बोकलवाडीच्या सेंट परशु महाविद्यालयात जर सर्वात अधिक खवट आणि जहाल मास्तर कोण अशी जर इलेक्शन घेतली तर विद्यार्थ्यांनी भूमितीच्या बोकडे मास्तरला बिनविरोध निवडून दिले असते. विनाकारण विद्यार्थ्यांच्या पाठीत धम्मक लाडू घालणे, कान पिळणे यात खविस बोकडे मास्तर आणि तर्कट मुख्याध्यापक दाबेसर तोडीस तोड होते म्हणा की.
बोकडे मास्तरांना रोजच्या राशी भविष्या व्यतिरिक्त पुरवणीत येणारी प्रवासवर्णने लहानपणापासूनच वाचायला फार फार आवडत.

Subscribe to RSS - सत्यजीत खारकर