स्टेशन

किस्सा राघ्याचा!

Submitted by सुरेशकुलकर्णी on 16 January, 2021 - 07:59

दुपारची उन्ह करकर तापली होती. रेल्वे स्टेशनच्या दादऱ्याखाली, ते दोन मळक्या, फाटक्या कपड्यातले भिकारी सावली धरून बसले होते. नुकतीच बाराची प्यासिंजर निघून गेली होती. 'धंद्याच्या' दृष्टीने त्यांचा हा 'भाकड' पिरेड होता. त्या मुळे ते दोघे 'सुख -दुःखाच्या' गप्पा मारत असावेत असे, पहाणाऱ्यांना वाटत होते. आणि ते खरे हि होते. ज्यास्त कमाई(विना सायास ) म्हणजे ज्यास्त सुख हे त्यांच्या जीवनाचे सूत्र होते! हाच त्यांच्या गप्पांचा विषय पण होता.
रघ्या दोन दिवसान पासून पप्याचा मागे लागला होता.
"पप्या, यार, तेव्हड ते, 'मामा'शी सेटिंग करून दे ना!" आज चौथ्यांदा रघ्याने विनंती केली.

विषय: 

स्टेशन

Submitted by शिवाजी उमाजी on 13 September, 2017 - 14:23

स्टेशन

चमचमत्या लाल दिव्यांनी तर स्टेशनचा सारा नुरच पालटला !!धृ!!

मिनिटा गणिक येणारे प्रवासी न्गस्तीवर पोलिस दादा निघाला,अनाउंस्मेंटच्या द्रूत तालावर उंदीर खेळ रूळांतमधे रंगला!

मोबाईल कधीचा स्मार्ट झालामाणुस मात्र अडाणीच राहीला,हेडफोन घालुन स्व कानांमधेपाय बाकडयावर ठेवुन बसला!

मळकट वस्त्रे, मुखी याचनाभणाणलेलं डोकं, दुर्गंध आला,पेंगुळलेल्या देहा समोर पुन्हाभिकारी हात पसरता झाला!

चेह-यांवर तेव्हा मात्र त्याच्या ओलेत्या रात्रीत घाम फुटला,जाव आगे बढो, म्हणतानाआपोआप हात नाकावर नेला!

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - स्टेशन