@प्रेमाची आठवण@

तुझी आठवण ह्रद्यात

Submitted by साधना राजेन्द्र झोपे on 1 November, 2017 - 03:06

सगळे सोडुन दूर निघुन जावे
क्षितीजापलीकडे बघत बसावे
तिथे तुझा भास व्हावा
हसरा चेहरा डोळ्यासमोर यावा
भूतकाळातील आठवणी डोळ्यातून झराव्यात
त्यात मनाला चिंब भिजवावे
आठवणी मात्र पापण्यातच अडकाव्यात
पुन्हा त्या ह्रद्यात साठवाव्यात

शब्दखुणा: 

प्रेमाची आठवण...

Submitted by RAM NAKHATE on 2 January, 2017 - 06:08

आठवणीतल प्रेम
**************************
आठवणीच्या आठवणीतली |
आठवण मला आज आली ||
डोळे उघडे असताना |
हसलो मी गालातल्या गाली ||

प्रेमातले दिवस आठवले मला |
किती आनंद मनी खेळतो ||
सोडुन गेल प्रेम माझ |
त्रास मात्र आज मला होतो ||

कायच प्रेम न मिळवता |
कधीतरी प्रेम केलो होतो ||
प्रेमाचे चार दिवस |
मी ही आनंदात घालवत होतो ||

प्रांत/गाव: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - @प्रेमाची आठवण@