प्रेमाची आठवण...

Submitted by RAM NAKHATE on 2 January, 2017 - 06:08

आठवणीतल प्रेम
**************************
आठवणीच्या आठवणीतली |
आठवण मला आज आली ||
डोळे उघडे असताना |
हसलो मी गालातल्या गाली ||

प्रेमातले दिवस आठवले मला |
किती आनंद मनी खेळतो ||
सोडुन गेल प्रेम माझ |
त्रास मात्र आज मला होतो ||

कायच प्रेम न मिळवता |
कधीतरी प्रेम केलो होतो ||
प्रेमाचे चार दिवस |
मी ही आनंदात घालवत होतो ||

आता फार दु:ख झाल |
प्रेम पुन्हा सोडुन गेल ||
प्रेमाचे दिवस आठवता |
ह्रदय आजही भरुन आल ||
~~~~~~~~~~~~~~
                   - राम नखाते
             मो.नं. 9545013679
         मु.पो.मांडणी, ता. अहमदपुर
                      जि. लातुर

प्रांत/गाव: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users