रेल्वेप्रवास

प्रवास माझ्या प्रेयसी (अर्थात ट्रेन) संगे !

Submitted by कुमार१ on 5 September, 2016 - 09:28

हातात सामान घेऊन मी रेल्वे स्टेशनच्या एका फलाटावर उभा आहे. माझी गाडी थोड्याच वेळांत येथे येत असल्याची घोषणा झाली आहे. माझ्याकडे प्रवासाचे आरक्षित तिकीट आहे. त्यामुळे माझा बसायचा डबा जिथे थांबणार आहे तिथे मी थांबलेलो आहे. गाडीला नेहेमीप्रमाणेच खूप गर्दी आहे.

विषय: 
Subscribe to RSS - रेल्वेप्रवास