कुंभार्ली घाट

घाटवाटांची सायकल राईड - v2.0 - कुंभार्ली घाट (भाग १)

Submitted by मनोज. on 21 August, 2016 - 06:01

घाटवाटांची पहिली सायकल राईड मी वरंध्यात अर्धी सोडली असली तरी तशी बर्‍याच प्रमाणात यशस्वी झाली होती. त्यावेळी अनेकांनी सुचवल्या प्रमाणे आणि आमच्या एक एक घाट सर करत जाण्याच्या नियोजना प्रमाणे पुढील घाटवाटांची ट्रीप काढण्याचे ठरले. १५ ऑगस्टची जोडून सुट्टी आणि पावसाळा यांमुळे फारसा वेळ न जाता प्लॅन ठरला.

Subscribe to RSS - कुंभार्ली घाट