संजीवनी

येताना ढग दाटून

Submitted by चितस्थधि on 11 July, 2016 - 11:51

येताना ढग दाटून यावे तशी आलीस
जाताना धो धो पावसासारखी नाचून गेलीस
उदासीचे मळभ पांघरून येत जाऊ नकोस
आलीस तर संजीवनीचे कोंब
देऊन जात जाऊ नकोस

चितस्थधि

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - संजीवनी