गो.नी दांडेकर

शब्दपुष्पांजली : माचीवरला पहिलट्कर

Submitted by घारुआण्णा on 1 March, 2016 - 08:25

आजवर अनेकदा राजमाचीला गेलोय, बाकीपण बरेच किल्ले केले.आप्पानां प्र्त्यक्ष पहायचं त्यांच्या बरोबर भटकायची सुवर्णसंधी मिळालीच नाही, पण त्यानी मागे ठेवलेले हे भ्रमणगाथेतले शिलेदार वेळोवेळी भेटत राहीले आणी नवीन काहीतरी देउन गेले.. अशाच एका शिलेदारने एका पहिलट्कर ट्रेकरच्या आयुष्यात छोटेसे बीज रुजवुन ठेवले..जा दुर शहरात पोटापाण्याचा व्यवसाय ही करा पण , तुमचे हे गडकोट आणि त्याभोवताल्ची हि माणसं यानां ही लक्षात ठेवा... प्रत्येक प्रवासात ही तुमच्यासाठी सोबतीला असतील....

विषय: 

शब्दपुष्पांजली - मला आवडलेली गोनीदांच्या "पडघवली" मधील व्यक्तिरेखा - अंबावहिनी

Submitted by शुगोल on 29 February, 2016 - 23:19

काही वर्षांपूर्वी एक कादंबरी अभिवाचन ऐकायचा योग आला. कादंबरी होती गो. नी. दांडेकर लिखीत "पडघवली." हे अप्रतिम अभिवाचन केलं होतं त्यांची कन्या वीणा देव व त्यांचे कुटुंबीय यांनी. आधीच आवडती कादंबरी पुन्हा एकदा मनात ठसली.

"पडघवली" पहिल्यांदा वाचली तेव्हा आवडलं होतं गोनीदांनी केलेलं "पडघवली"चं, कधीही न पाहिलेल्या कोकणाचं वर्णन. त्यांची ओघवती भाषा. काही वर्षांनी पुन्हा वाचली तेव्हा अगदी भिडली कादंबरीची नायिका "अंबावहिनी."

विषय: 
Subscribe to RSS - गो.नी दांडेकर