गो. नी. दांडेकर

शब्दपुष्पांजली- मला आवडलेले गोनीदांचे पुस्तक- दुर्गभ्रमणगाथा

Submitted by वावे on 29 February, 2016 - 03:44

गडकोट हेच राज्य
गडकोट म्हणजे राज्याचे मूळ
गडकोट म्हणजे खजिना
गडकोट म्हणजे सैन्याचे बळ
गडकोट म्हणजे राज्यलक्ष्मी
गडकोट म्हणजे आपले प्राणसंरक्षण
महाराष्ट्रात जवळपास चारशे किल्ले. त्यांपैकी जवळजवळ अडीचशे किल्ले गोनीदांनी पाहिले; पाहिले, म्हणजे नुसते पाहिले नाहीत, तर त्या त्या किल्ल्याचा इतिहास, भूगोल, त्या किल्ल्यावरची वनसंपदा, त्याचे वास्तुरचनाशास्त्र, राजकीयदॄष्ट्या, संरक्षणदॄष्ट्या त्याचे महत्त्व अशा अनेक मुद्द्यांचा सखोल विचार करत पाहिले, पुन:पुन्हा पाहिले. या अडीचशे किल्ल्यांपैकी उण्यापुर्या अठरा-वीस किल्ल्यांची ही ’दुर्गभ्रमणगाथा’!

विषय: 
शब्दखुणा: 

शब्दपुष्पांजली - विषय पहिला: कुणा एकाची भ्रमणगाथा/ यशोदा

Submitted by जिज्ञासा on 26 February, 2016 - 23:56

गोनीदांची पुस्तके वाचणे हा नेहमीच आनंददायी अनुभव असतो. अफाट शब्दकळा, चित्रदर्शी भाषा आणि पुनःपुन्हा वाचले तरी काहीतरी नवीन सापडेल अशी साहित्यिक समृद्धी. ह्या साऱ्याबरोबर गोनीदांच्या लेखनाचं खास वैशिष्ठ्य म्हणजे त्यातील अनुभवांचा अस्सलपणा. आता शाळा कॉलेजचं तोंडही न पाहता आयुष्याच्या शाळेत धडे गिरवलेल्या व्यक्तीच्या लेखनात हा अस्सलपणा न येता तरच नवल.

Subscribe to RSS - गो. नी. दांडेकर