गुरुदेवदत्त

ओवळा

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 31 May, 2019 - 12:24

ओवळा
******
सोवळ्या वस्त्रास चाले
ओवळा तो ऐसा पैसा
विटाळतो माणसाला
माणसाचा स्पर्श कैसा

जात माणसांची मोठी
देवाहून असते का ?
घाबरून तुझी माझी
देव पूजा चालते का ?

जातीपातीचे हे गट
कळपाचे का रक्षक
तेच अन्न खातो ना रे
संत भक्त नि भिक्षुक

त्याच संवेदना आत
तिच आस जाणण्याची
तीच कळ अंतरात
तुकोबा नि चोखोबाची

दत्ता दे रे मती काही
रीतभात बदलाची
सर्व कर्मकांड वर्ण
गुढी उभार आस्थेची

जगणे दत्तात्रेय

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 22 February, 2016 - 03:03

दत्त माझा देव माझ्या ह्रदयात
मज दिनरात
सांभाळतो ||
सरल्या आयुष्या वर्ष आन देतो
प्रारब्धा ठेवितो
सोडवून ||
लायकी वाचून यश दे भरून
काढे पाण्यातून
बुडतांना ||
सुखाचे तोरण जीवनी बांधून
सांगतो हसून
बघ जिणे ||
आतले ते दार परंतु लोटून
राहीला थांबून
का न कळे ||
सरले खेळणे कळले जळणे
विक्रांता जगणे
दत्तात्रेय ||

विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http://kavitesathikavita.blogspot.in

Subscribe to RSS - गुरुदेवदत्त