रात्र अंधार काळोख भूत पिशाच्च कॉफी आणि थरार ...

नाईट रायडर्स ..

Submitted by ऋन्मेऽऽष on 22 January, 2016 - 10:08

नाईट रायडर्स ..
सहज सोप्या मराठीत सांगायचे झाल्यास, जे रात्रीच्या अंधारावर स्वार होत आयुष्याचा आनंद भरभरून लुटतात ते रात्रभैरव !

मात्र ज्यांना रात्रपाळीसाठी वा ईतर कामासाठी नाईलाजाने जागावेच लागते ते यात नाही मोडत. अश्यांना फार तर रात्रीचे पहारेदार म्हणता येईल.

Subscribe to RSS - रात्र अंधार काळोख भूत पिशाच्च कॉफी आणि थरार ...