लोहगड

गडदुर्गा - तुंगाई, किल्ले कठीणगड उर्फ तुंग (८)

Submitted by मध्यलोक on 28 September, 2017 - 08:08

https://www.maayboli.com/node/63952 ------> गडदुर्गा - श्री पट्टाई देवी
https://www.maayboli.com/node/63966 ------> गडदुर्गा - जाखमाता, किल्ले मोरगिरी (२)
https://www.maayboli.com/node/63998 ------> गडदुर्गा - श्री कोराई देवी, कोरीगड (३)

लोहगड..

Submitted by स्मितहास्य on 6 July, 2015 - 14:18

गेल्या आठवड्यात तीन दिवसांची जोडून सुट्टी आली होती. भटकायला तसा बराच वाव होता. प्लान काहीच होत नव्हता. ऐनवेळी ठरणारे टांगारू आणि फिस्कटणारे बेत याखेरिज दुसरं असं काहीच होत नव्हतं. म्हणून जवळचाच असा एक ट्रेकचा प्लान आखला. लोणावळ्याजवळचा लोहगड. आता लोहगडाबद्दल सांगत बसत नाही, कारण ते सर्वशृत आहे.

तर, लोहगड आणि आसपासचा परिसर फिरतांना जे काही फोटो टिपले ते इथे टाकत आहे.

धन्यवाद..

==================================================================================

प्रचि १

Subscribe to RSS - लोहगड