विंचूकाटा

लोहगड..

Submitted by स्मितहास्य on 6 July, 2015 - 14:18

गेल्या आठवड्यात तीन दिवसांची जोडून सुट्टी आली होती. भटकायला तसा बराच वाव होता. प्लान काहीच होत नव्हता. ऐनवेळी ठरणारे टांगारू आणि फिस्कटणारे बेत याखेरिज दुसरं असं काहीच होत नव्हतं. म्हणून जवळचाच असा एक ट्रेकचा प्लान आखला. लोणावळ्याजवळचा लोहगड. आता लोहगडाबद्दल सांगत बसत नाही, कारण ते सर्वशृत आहे.

तर, लोहगड आणि आसपासचा परिसर फिरतांना जे काही फोटो टिपले ते इथे टाकत आहे.

धन्यवाद..

==================================================================================

प्रचि १

Subscribe to RSS - विंचूकाटा