इंश्युरंस

इंश्युरंस आणि इन्व्हेस्टमेंट - अर्थात "टू बी ऑर नॉट टू बी !!" ची गोष्ट ...

Submitted by सीए केडी on 21 May, 2015 - 06:22

जनसामान्यांमध्ये इंश्युरंस आणि इन्व्हेस्टमेंट या दोन गोष्टींबद्दल कमालीची कन्फ्युजंस , समज गैरसमज आढळून येतात . आणि आजकाल जश्या जश्या पेन्शन मिळणाऱ्या नोकऱ्या कमी होत चालल्या आहेत त्या प्रमाणात हे गैर समज वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.

सामान्यत: हातात असलेला पैसा कुठेतरी गुंतवला की मनावरचे दडपण कमी होते. (असं आपल्याला वाटतं ) पण आपण काही गोष्टी साफ विसरून जातो , उदाहरणार्थ :

1) आपल्याला नक्की काय हवे होते अथवा आहे ?
2) आपल्याला जे हवे होते, ते या व्यवहारातून मिळणार आहे का ?
3) जे आऊटकम या व्यवहारातून मिळणार आहे ते आपल्याला पुरेसे अथवा उपयोगाचे आहे का ?

इंश्युरंस आणि इन्व्हेस्टमेंट - अर्थात "टू बी ऑर नॉट टू बी !!" ची गोष्ट ...

Submitted by सीए केडी on 21 May, 2015 - 06:19

जनसामान्यांमध्ये इंश्युरंस आणि इन्व्हेस्टमेंट या दोन गोष्टींबद्दल कमालीची कन्फ्युजंस , समज गैरसमज आढळून येतात . आणि आजकाल जश्या जश्या पेन्शन मिळणाऱ्या नोकऱ्या कमी होत चालल्या आहेत त्या प्रमाणात हे गैर समज वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.

सामान्यत: हातात असलेला पैसा कुठेतरी गुंतवला की मनावरचे दडपण कमी होते. (असं आपल्याला वाटतं ) पण आपण काही गोष्टी साफ विसरून जातो , उदाहरणार्थ :

1) आपल्याला नक्की काय हवे होते अथवा आहे ?
2) आपल्याला जे हवे होते, ते या व्यवहारातून मिळणार आहे का ?
3) जे आऊटकम या व्यवहारातून मिळणार आहे ते आपल्याला पुरेसे अथवा उपयोगाचे आहे का ?

प्रांत/गाव: 
Subscribe to RSS - इंश्युरंस