तुझ्या

गुलाम तुझ्या आठवांचा !!

Submitted by प्रकाश साळवी on 18 July, 2017 - 05:17

गुलाम तुझ्या आठवांचा !!
=============

**
तुझ्या आठवणींचा मी गुलाम झालो
भरल्या घरात मी खुले आम झालो
**१**
शोध घेतला तुझा पाताळ - अंतराळी
प्रितीच्या या खेळात मी बदनाम झालो
**२**
थांग ना लागे तुझा, तुझ्या सावलीला
तुला शोधता शोधता मी गुमनाम झालो
**३**
बाजारी मी ठेवले तुझ्या आठवांना
भरल्या बाजारीच मी निलाम झालो
**४**
सोडू पहाता साथ तुझ्या आठवांची
कैफात माझ्या मी धुंद बेफाम झालो
**५**
रास रंगात आला तुझ्या आठवणींचा
रास रंगताना मी कृष्ण घनशाम झालो
**६**

शब्दखुणा: 

तुझ्या वहीमध्ये....

Submitted by पार्थ देसले on 15 August, 2010 - 13:37

तुझ्या वहीमध्ये,माझे मोरपीस
आणि माझे श्वास,सोबतीला

तुझ्या वहीमध्ये,गुलाबाचे फुल
बांधणार पुल,संवादाचा

तुझ्या वहीमध्ये,मीच पानोपानी
अजिंठ्याची लेणी,कोरलेली

तुझ्या वहीमध्ये,नि:शब्दाचं गाणं
माझी ओळखुन,मोरपंखी


हसुन घातली,जेव्हा मला साद
तेव्हाच प्रसाद,वाटला तो
-तुशार देसले
9028143231
book copy.jpg

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - तुझ्या