स्टार वर्ल्ड

हाऊस एम डी बद्दल

Submitted by mi_anu on 30 January, 2015 - 05:07

हाऊस एम डी मला खूप आवडायची. हाऊसचे एकंदर पात्र आणि त्याला कायम चिमटे काढत असूनही कठीण प्रसंगी त्याला आधार देणारी आणि त्याच्या बुद्धीला कायम मानणारी टिम पण.
मालिका आता स्टार वर्ल्ड वर संपली पण त्याच्या आठवणी जागवण्यासाठी हा धागा.

Subscribe to RSS - स्टार वर्ल्ड