हुरहूर

शशक पूर्ण करा - हुरहूर - भास्कराचार्य

Submitted by भास्कराचार्य on 10 September, 2021 - 17:13

काहीच सुचत नाहीय. सगळीकडे फक्त अंधारच अंधार. कानावर फक्त पाण्याचा आवाज पडतोय. मनाला एक अनामिक हुरहूर लागून राहिलीय. तेवढ्यात दरवाजा उघडला जातो..... अश्या परिस्थितीत तो दचकून उभा राहिला, तेवढ्यात जोरात त्याच्या मुस्काटीत मारून हॉटेलचा मालक खेकसला, "एः @#$&! तुमकू क्या इदर बैठनेकू लाया क्या? अंदर आर्डर लेने तेरा बाप जायेगा क्या?" ते कळायलाच त्याला पाच सेकंद लागले. आलेल्या झिणझिण्यांतून तो सावरला. डोळे वटारून बघत असलेल्या मालकाकडे भेदरून बघत कसाबसा भेलकांडत पळत गेला. डोळ्यांतून मुके अश्रू वाहत होते.

हुरहूर

Submitted by डॉ अशोक on 28 December, 2014 - 08:03

------ हुरहूर ------
हुरहूर कसली ही, जीवा लागलेली
उडे नीज तरी ना स्वप्न संपलेली !
*
कां होते असे, तुला पाहतांना
घसा कोरडा अन, तहान हरपलेली !
*
कर पास दैवा, परिक्षा पूरे जीवनाची
समोरी लक्ष्य अन, वाट हरवलेली !
*
उलटेच सदा सारे, इथे कां घडावे?
ठिणगीच विझवते, ही आग भडकलेली !

-अशोक

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - हुरहूर