स्वामी स्वरूपानंद (पांवस)

माझे स्वामी (स्वरूपानंद)

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 11 May, 2015 - 13:15

माझे स्वामी
माझे मनी
नित्य वसो
सोहं ध्वनी ||
श्वासातल्या
लयीमधला
स्वर गुंजो
कणोकणी ||
सारे पडावे
उभे राहिले
खोटेनाटे
भाव गळुनी ||
सर्व व्यापी
सर्वातीत
सोहं भाव
यावा दाटुनी ||
हृद्याकाशी
तच उरावा
जिवलग रे
सारे सुटुनी ||
पंचकोट हा
पंचभूतांचा
आणि जावा
मी हरवूनी ||

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/

विपायें जरी आठवला चित्ता | तरी दे आपुली योग्यता - श्री ज्ञानेश्वरी अभ्यास भाग - १२

Submitted by पुरंदरे शशांक on 19 November, 2014 - 23:02

विपायें जरी आठवला चित्ता | तरी दे आपुली योग्यता ...
(ज्ञानेश्वरी अभ्यास - भाग १२ )

विपायें जरी आठवला चित्ता | तरी दे आपुली योग्यता | हें असो तयातें प्रशंसितां | लाभु आथि ||अ. ६-१०४||
(जयाचे स्मरण | स्वभावेचि होता | आपुली योग्यता | देई जो का ||
बहु बोलु काय | तयाचे स्तवन | होय ते पावन | लाभदायी || अभंग ज्ञा.)

माऊलींची ज्ञानेश्वरी अतिशय थोर ग्रंथ का आहे तर त्यात या अशा बहारदार, अनुभूतिपूर्ण ओव्या आहेत म्हणून.

Subscribe to RSS - स्वामी स्वरूपानंद (पांवस)