एक चिऊ गोजीरवाणी

एक चिऊ गोजीरवाणी

Submitted by पुरंदरे शशांक on 30 July, 2014 - 23:09

एक चिऊ गोजीरवाणी

एक चिऊ गोजीरवाणी
गात अस्ते गाणीच गाणी

गोबरे लाल मोठ्ठे डोळे
दुडकत चिऊ कश्शी चाले

हातात असते भावली एक
नाचत गिरकी घेत सुरेख

भाव्लीचे कधी लाड फार
कधी मिळतो चापट-मार

हे काय नि ते काय
चिऊताई थांबतंच नाय

तंद्रीत अस्ता चिऊताई
ऐकू मुळीच येत नाही

चिवचिव करता चिऊताई
हळुचकनी झोपून जाई ....

Subscribe to RSS - एक चिऊ गोजीरवाणी