नॅशनल हेराल्ड घोटाळा

नॅशनल हेराल्ड - सोगां, रागां जाणार जेलात!

Submitted by हतोडावाला on 28 June, 2014 - 08:52

स्वातंत्र्यपुर्व काळात नॅशनल हेराल्ड नावाचे वृत्तपत्र सुरु करुन स्वातंत्र्य चळवळ तेवत ठेवण्याचे काम या वृत्तपत्राकडे सोपविण्यात आले होते. याच गृपचे उर्दू वृत्तपत्र 'कौमी आवाज" या नावानी तर हिंदी वृत्तपत्र "नवजीवन" या नावानी निघत असत. त्या काळात नेहरू हे एक प्रमुख नेते असल्यामुळे त्यानाच या गृपचे अध्यक्ष करण्यात आले होते. स्वातंत्र्यानंतर नेहरु पंतप्रधान झाल्यावर शासकीय मदत देऊन या गृपला प्रचंड मोठे केले. कवडीमोल भावात जमिनी व अत्यल्प दरात कर्ज अशी बरसात होऊ लागली व त्यामुळे हेराल्ड फुगत गेला. हा झाला इतिहास...

आता वर्तमान...

विषय: 
Subscribe to RSS - नॅशनल हेराल्ड घोटाळा