मेक्सिकन्

ग्वॉकोमोली (Guacamole)

Submitted by मृणाल साळवी on 29 May, 2014 - 03:31
लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Enchilada (एंचिलाडा) - मेक्सिकन मेनू (फोटोसहित)

Submitted by गोपिका on 16 May, 2014 - 19:57
लागणारा वेळ: 
१.५ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
Subscribe to RSS - मेक्सिकन्