टीव्ही सिरियल्स - चूक आपली की त्यांची?

टी आर पी- अर्थात "टांगत राहिलेली पिरपिर"

Submitted by संतोष सराफ on 30 March, 2015 - 02:28

टी आर पी

प्रतिष्ठित लेखकू |
वाहिन्यासी आधारू |
मालिकांचा प्रसवू |
कर्तव्य योगी ||

रटाळ कथांचा स्वामी |
कल्पना अतिपुरोगामी |
सुचती उचापत्या नामी |
उगा कारणे ॥

आशयाच्या भराऱ्या प्रचंड |
घडवितो नाना कांड |
अंतिमत: ते थोतांड |
सिद्ध होतसे ||

घेउनिया अतिसुंदर तरुणी |
छळवीतसे नानाकारणी |
भलत्याच गेंड्याच्या चरणी |
सोडतसे ||

अत्यंत दुर्गुण संपन्न |
हीनांहूनही हीन |
प्रवेशती एकामागोमाग |
खालनायके ||

कधी नवीनच कथानक आणी |
एक होता चिमणा; पण कावळी 'काणी' |
अन् जुन्याच बाटलीतली जुनीच वारुणी |
वाद जनांचा ||

कधी कथा असे आखूड |
संपते तयातील गूढ |

टीव्ही सिरियल्स - चूक आपली की त्यांची?

Submitted by बेफ़िकीर on 27 April, 2014 - 14:34
Subscribe to RSS - टीव्ही सिरियल्स - चूक आपली की त्यांची?