तुका

तुका म्हणे

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 31 March, 2014 - 11:02

माझे वेडे शब्द
वाचू नका कुणी
उरात टोचणी
लागेल बा ||१ ||
सदैव छळेल
जीवनाचे कोडे
अरुपाचे वेड
डोईवरी ||२ ||
थांबा जरा पहा
करा विचार हा
संसार अवघा
विस्कटेल ||३||
नसे घडीभर
जीवा विरंगुळा
ऐश्या प्रवासाला
जाणे पडे ||४ ||
मग तयातून
नसेच सुटका
म्हणतसे तुका
तुम्हा आम्हा ||५||

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/

Subscribe to RSS - तुका