अस्थमा

तुम्हाला काय वाटते ?

Submitted by प्रमोद् ताम्बे on 21 April, 2014 - 03:09

तुम्हाला काय वाटते ?
माझा एक बालमित्र शेखर आठवले याचा ‘अक्षरधूळ’ नांवाचा ब्लॉग आहे व त्यावर तो सतत काहीतरी लिहीत असतो.
त्याने लिहीलेल्या अशाच एका वृद्धाच्या समस्येविषयी आज मी येथे तुम्हाला थोडक्यात सांगून त्यावर तुमचे मत किंवा तुम्हाला काय वाटते ते विचारणार आहे.
हा इसम एक सधन ६८ वर्षांचा वृद्ध असून डेक्कन जिमखान्यावर त्याचा स्वत:चा बंगला आहे. याला दोन विवाहित मुले आहेत. थोरला सहकुटुंब अमेरिकेत आहे व तेथे दोघेही नोकर्याि करतात. दूसरा ओरिसात भुवनेश्वरला असून ते दोघेही तेथे नोकरी करतात.

अस्थमा/बालदमा बरा होतो का?

Submitted by dhanashri on 6 February, 2014 - 21:42

मला अस्थमा अथवा बालदमा या विषयी कृपया माहीती हवीय.
१)बालदमा किती वयापर्यन्त बालदमा म्हणुन ओळखतात?
२)अस्थमा कायमचा बरा होतो का?
३)माझ्या मुलाला अस्थमा आहे .दर वेळी nebulaization देऊन आणावे लागते.डॉक्टर चेही consulation सुरु आहे.
पण काळजी वाट्ते.त्याने लहान असताना screw गिळला होता.तो lungsमध्ये गेला होता.तेव्हा बरेच complication झाले होते.डॉक्टर म्हणतात की हे त्यामुळे नाही.पण नंतरच हे सर्व सुरु झाले.मी योग्य
treatmentchyaa शोधात आहे.आयुर्विद्क/homeopathic हे ही झाले.सध्या तो आठ वर्षाचा आहे.

क्रुपया मार्गदशन हवेय.....

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - अस्थमा