पौगंडावस्था

पौगंडावस्थेतील मुलांशी संवाद कसा साधावा

Submitted by मंजूताई on 10 January, 2014 - 03:17

सेतू - अ कॉन्शस पॅरेंट फोरम तर्फे मैत्रेयीचा(समुपदेशक) पौगंडावस्थेतील मुलांशी संवाद कसा साधावा ? ती एक चर्चात्मक कार्यक्रम घेतला. मैत्रेयीने टाटा इंस्टीट्युट ऑफ सोशल वर्कमधून एमएसडब्ल्यू केले आहे. पौगंडावस्थेतील मुला व मुलींच, विवाहपूर्व व विवाहत्तोर जोडप्यांच समुपदेशन करते.

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - पौगंडावस्था