सुसंस्कृत

"थोडेसे धर्मांध असलेले बरे"

Submitted by VaicharikKatta ... on 18 September, 2023 - 00:17

"अविश्वासाची नभ-भ्रमंती करून "तू
नैराश्याचे आभाळ व्यापण्यापेक्षा...."
"थोडेसे...."

आधुनिक पुढारलेले म्हणत म्हणत
सुसंस्कृत मानवतेच्या चिंधड्या उडवण्यापेक्षा,
झाकलेल्या अंगाला कालबाह्य संबोधून
नग्नतेचं प्रदर्शन मंडण्यापेक्षा,
जरासे धर्मांध असलेले बरे.

Subscribe to RSS - सुसंस्कृत