बैलगाडी

वारली: बैलगाडी

Submitted by नलिनी on 15 December, 2013 - 16:13

वारली: बैलगाडी

हि बैलगाडी काढताना कित्येकदा बैलगाडीतून केलेला प्रवास आठवला.
ती मजा काही वेगळीच असायची.

WP001.jpg

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - बैलगाडी