वारली: बैलगाडी

Submitted by नलिनी on 15 December, 2013 - 16:13

वारली: बैलगाडी

हि बैलगाडी काढताना कित्येकदा बैलगाडीतून केलेला प्रवास आठवला.
ती मजा काही वेगळीच असायची.

WP001.jpg

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

अगं परवाच मी एका कपाटावर छोटीशी वारली बैलगाडी रंगवलीये. Happy पण माझ्याकडे बैल जोडलेले नाहीयेत गाडीला. बसून आराम करताहेत आणि गाडी बाजूला लावलीये.

छान झालीये ही गाडी पण.
अरे वा. हे चित्रं फ्रेम केलेलं दिसतंय तू. Happy काय साइझ आहे चित्राची?

बैलगाडीतून प्रवास करून पण युगं झाली. Happy ५-६वीत असेपर्यंत, गावाकडे जाताना बस गावाच्या अलिकडे नदीपर्यंतच सोडायची. मग नदीचं पात्रं ओलांडून गावापर्यंत जायला बैलगाडी असायची.

सर्वांना धन्यवाद!

अल्पना, फ्रेमची साईज 13 x 18 cm आहे.

बसून आराम करताहेत आणि गाडी बाजूला लावलीये.>> भारीच.
शक्य असल्यास इकडे टाक ना त्या गाडीचा फोटो.

मस्त

मस्त Happy