दंतआरोग्य

लहान मुलांचे दंतआरोग्य - भाग २ - पहिली दाढ

Submitted by वेल on 30 November, 2013 - 00:10

लहान मुलांचे दंतआरोग्य - भाग १ - http://www.maayboli.com/node/46367

*********************************************************************

साधारण साडेपाच सहाव्या वर्षी मुलांना पहिली परमनण्ट दाढ येते. खालच्या बाजूला पहिल्या पाच दातांच्या - दुधाच्या दातांच्या मागे.

ही दाढ सर्वात जास्त महत्वाची दाढ आहे. वाचणार्‍या सगळ्यांनी स्वतःची पहिली दाढ म्हणजे सुळ्यापासून मागे असलेली तिसरी दाढ जरा तपासून पाहा. ९५% वेळेला ह्या दाढेकडे दुर्लक्ष होतं आणि मग कीड साफ करून दाढ भरणे, रूट कॅनाल हे तरी करावच लागतं. अनेकदा ही दाढ खूप लवकर काढलेली असते.

विषय: 

लहान मुलांचे दंतआरोग्य - भाग १

Submitted by वेल on 16 November, 2013 - 13:53

आपण जंक फूड खायला सुरुवात केल्यापासून असं लक्षात आलं आहे की, लहान मुलांना खूप लवकर डेन्टिस्टकडे जावं लागतं. असंही पाहाण्यात आलं आहे की अगदी दोन-सव्वादोन वर्षाच्या मुलांच्या सतरा दातांचं रूट कॅनाल करावं लागलं,

आपल्या मुलांच्या दाताचे असे हाल होऊ नयेत म्हणून हा लेख ...

लहान मुलाचा पहिला दात दिसतो साधारणपणे मूल सहा महिन्याचं होतं तेव्हा. काही मुलांना जन्मतःच दात असू शकतात. काही मुलांना चौदाव्या महिन्यातसुद्धा दात येतात. दात येण्याची वेळ हा जेनेटिक फॅक्टर समजला जातो.

विषय: 
Subscribe to RSS - दंतआरोग्य