सोन्यात गुंतवणुक

फ्लॅट, प्लॉट की एफडी ?

Submitted by सख्या on 1 October, 2014 - 04:03

सध्या थोडेसे पैसे जमा आहेत अन कन्फ्युजनही वाढले आहे. पैश्याला पैसा जोडुन तो वाढावा ही किमान अपेक्षा. फ्लॅट आहे सध्याचा अन मी दुसरा घेणे म्हणजे परत रेंट ने देणे आले अन त्यात घर खराब होणार ते नको वाटते. कुठली गुंतवणुक चांगली आहे? पुण्यात कुठल्या एरियात?
जाणकार माहीती देतील ही अपे़षा. पैसे विदाउट रीक्स कुठेच नाही.

सोन्याचा भाव पुन्हा वाढेल का?

Submitted by पियू on 10 July, 2013 - 09:35

प्रिय गुंतवणुकदार..

गेल्या काही दिवसात सोन्याच्या भावात जोरदार घसरण चालु आहे.

वेगवेगळ्या गुरुपुष्याच्या निमित्ताने वेळोवेळी सोन्यात केलेली गुंतवणुक वाया जाते की काय असे वाटु लागले आहे.

सोन्याचा भाव पुन्हा वधारेल का? पोर्टफोलिओची पार वाट लागली आहे.

मी खुप कमी रिस्क घेणारी व्यक्ती आहे म्हणुन सरधोपट सोन्यात पैसे गुंतवले. आता वाईट वाटते आहे.

तुम्हाला काय वाटते?

Subscribe to RSS - सोन्यात गुंतवणुक