सोहम

सोहम ध्वनी

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 9 August, 2020 - 12:33

ध्वनी
*****

सोहमचा ध्वनी
आत उमटता
वृतीलागी दडा
पडे जेव्हा॥

तया त्या शून्यात
उरतो एकांत
पाहणारा आत
लीन होतो ॥

शब्दांविन शब्द
मनाला धरून
जाय उतरून
मनापार ॥

तेथे तो बहिरा
होत असे खरा
मातृकांच्या परा
जाऊ शके ॥

विक्रांता सहज
असतो कठीण
माय बापाविन
जन्म असा ॥

*******
डॉ. विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http://kavitesathikavita.blogspot.com

शब्दखुणा: 

कानफाटा

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 7 July, 2013 - 13:03

बुजक्या कानाच्या कानफाटा मी
अलख निरंजन ध्वनी मनी
होम धडाडे सोहम अंतरी
अन देहाच्या वीणेमधुनी
तत्वमसीचा नाद झंकारी
पवनच्या या वावटळीतून
मन उसळते देह सोडून
जाते वरवर स्थिर होवून
निजते घेवून शून्य उशाला
त्या निद्रेत मी नसलेल्या
असते केवळ निळे आकाश
भरून उरतो शुभ्र प्रकाश
स्वप्न हि कुणा कळू लागते
जीवनाचा अट्टाहास

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - सोहम