सोहम ध्वनी

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 9 August, 2020 - 12:33

ध्वनी
*****

सोहमचा ध्वनी
आत उमटता
वृतीलागी दडा
पडे जेव्हा॥

तया त्या शून्यात
उरतो एकांत
पाहणारा आत
लीन होतो ॥

शब्दांविन शब्द
मनाला धरून
जाय उतरून
मनापार ॥

तेथे तो बहिरा
होत असे खरा
मातृकांच्या परा
जाऊ शके ॥

विक्रांता सहज
असतो कठीण
माय बापाविन
जन्म असा ॥

*******
डॉ. विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http://kavitesathikavita.blogspot.com

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users