शाळेत जाताना ....

शाळेत जाताना ....

Submitted by पुरंदरे शशांक on 1 July, 2013 - 03:20

शाळेत जाताना ....

नव्वा नव्वा ड्रेस
नि नव्वे नव्वे शूज
आज स्वारी आहे
एकदम खूष खूष

नव्वी नव्वी शाळा
नि नव्या नव्या टीचर
हरबर्‍याचे झाड
आज पार आभाळभर

दारातच शाळेच्या
गर्दी केवढी तरी
खेळ, गाणी, डबा
लालूच भारी भारी

हात सुटता आईचा
अवसान सारे गेले
हरबर्‍याचे झाड पार
भुईसपाट झाले

बावरलेले मन
नि भिरभिरणारे डोळे
इवल्याशा पायात
बळ कुठुन आले

गाणी-खेळ मजेचे
होते भारी भारी
घंटा झाली तरी
खेळण्यात दंग स्वारी ...

Subscribe to RSS - शाळेत जाताना ....