इ मेजवानी

इ मेजवानी - भाग ३

Submitted by दिनेश. on 22 June, 2013 - 08:07

बरेच दिवस झाले ना, जेवायला आला नाहीत ते. या पानं मांडलीत.

हा आहे चीज + बेसिल + गार्लिक टोस्ट आणि चहा

चीज पराठा

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - इ मेजवानी