स्वयंपाकघरातील उपकरणे

स्टँड मिक्सर

Submitted by लालू on 19 December, 2009 - 19:57

स्टॅन्ड मिक्सर म्हणजे भारतात ज्याला "मिक्सर" म्हणतात तो नव्हे. नावाप्रमाणे याचे काम फक्त 'मिक्स' करणे असते. कणीक मळणे, केक -कुकीज करत असाल तर त्याची मिश्रणे, फ्रॉस्टिन्ग, ताक घुसळणे इ. कामे यात छान होतात. या यंत्राच्या कणीक मळण्यातल्या कौशल्यामुळे याला 'गृहिणीमित्र' ही पदवी द्यावी वाटते पण बदलत्या काळानुसार आपण याला 'स्वयंपाकघरातील सहकारी' किंवा 'किचन-मित्र' म्हणूया.

फूड प्रोसेसरमध्येही कणीक मळता येते, पण साफ करायला कटकटीचे आहे.

यात बरीच मॉडेल्स आहेत पण Kitchen Aid 'Artisan' चे ३२५ वॅटचे ५ क्वार्टचे मॉडेल पुरेसे होते.

विषय: 
Subscribe to RSS - स्वयंपाकघरातील उपकरणे