People

दगडूबाई

Submitted by मनवेली on 31 March, 2018 - 13:52

दगडूबाई...अगदी कथेत शोभेल असं नाव आणि व्यक्तिमत्त्व ही तसंच. कपाळावर ठसठशीत कुंकू, सावळा रंग, नऊवारी साडी, खणाचं पोलकं, टापटीप राहणी, काटक शरीर आणि अंगात कमालीचा उरका. प्रत्येक काम मनापासून आणि उत्साहानं करण्याची वृत्ती, अशी होती आमची दगडूबाई. आमची मदतनीस, मोलकरीण नव्हे तर घरातलीच एक. ती, तिचं वागणं, काम करणंच असं होतं की ती घरातली कामवाली नं राहता घरातलीच एक केंव्हा होऊन गेली ते आम्हाला कळलं ही नाही. अंगात चिकाटी, पडेल ते काम करण्याची तयारी असलेली आणि सतत आनंदाने सळसळणारी अशी दगडूबाई. आळस, कंटाळा हे शब्दं जणू ठाऊकच नव्हते तिला.

शब्दखुणा: 

India - Nation of villages

Submitted by pareshkale on 3 May, 2013 - 10:02

DSC_8939_ED.jpg

India : Nation of Villages. Its an attempt show case the people, life, culture, landscapes and infrastructure of Indian villages I was lucky to visit.

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - People