शिमगा

शिमगो ... कोकणातलो

Submitted by मनीमोहोर on 20 March, 2017 - 04:58

गणपती आणि शिमगा ... होळी नाही, या दोन सणांशी कोकणातल्या लोकांचे अगदी जिवा भावाचे आणि अतूट नाते आहे . हे दोन सण म्हणजे कोकणी माणसाच्या मनातला अगदी हळवा कोपरा आहे. या दोन सणांना जगाच्या पाठीवर पोटासाठी कुठे ही फिरणारा कोकणी माणूस आपल्या कोकणातल्या मूळ घरी येण्यासाठी जीवाचं रान करतो आणि जर नाही शक्य झालं कोकणात येणं तर मनाने तरी या दोन सणांना तो कोकणातच असतो. इथे होळीच्या सणाला शिमगा असं म्हणतात

शब्दखुणा: 

मन करतयं शिमगा अजून

Submitted by मंदार खरे on 27 March, 2013 - 00:08

वाळलेली झावळी
गवताची पेंढी
मोडका पाट
तुटलेली बॅट
जुना पुठठ्याचा बॉक्स
फाटलेला सॉक्स
जमलं तर मागून
नाही तर चोरुन

मग आगीचा लोळ
होळीचं रिंगण गोल
छोटयाश्या टेपवर संगीत
हलवाईची भांग रंगीत
कुणाच्याही नावाने बोंबा
मोठयांचाही मग पाठींबा
श्रीफळ भाजलेले खाऊन
अख्खी रात्र जागून

आग कधीच शमलेली
चाळ सुद्धा पडलेली

धूर मात्र येतोय अजून
मन करतयं शिमगा अजून

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - शिमगा