वृध्दाश्रम

वृध्दाश्रम

Submitted by चंद्रमा on 1 June, 2020 - 11:34

फलक बघितले मी अनेक
पण एक बघितला,
वृध्दाश्रम लिहिले होते त्यावर एक!
प्रवेशद्वारातून आतमध्ये केला प्रवेश;
अबोल,निरागस,पीडित- दुःखी
चेहरे दिसले त्यात हरेक!!

श्वास मुठीत धरून
प्रत्येकाची केली विचारणा!
कहाणी ऐकून त्या थरथरत्या होटांची
मलापण रडू आवरेना!!

म्हणे हे म्हातारे बेजोड झाले,
अडगळीचे समान झाले!
ते शोभत नाही आमच्या
सुबक महालाला;
देऊन का नाही टाकावे,
त्यांना भंगारखाण्याला!!

पाळणाघर आणि वृध्दाश्रम

Submitted by सौ. वंदना बर्वे on 13 February, 2013 - 21:36

माझं लग्न होऊन मी नवी नवरी बर्वे कुंटुंबात आले तेंव्हा, खूप माणसांची वर्दळ होती. सुरवातीला वाटलं लग्नघर आहे म्हणून असेल. पण नंतर बरीच वर्षे ते तसच सुरू होतं. माणसं चर्चा करायला यायची. बाबांच्या हस्ताक्षराचं कौतुक करायची, त्यांचं लिखाण वाचायची. कधी अर्धा अर्धा दिवस बाबांची व आलेल्या पाहुण्यांची चर्चा चालायची. तेंव्हा मला आश्चर्य वाटायचं, काय ही माणसं बडाबडा करीत बसतात. लक्ष देत नसल्याने विषयही डोक्यावरून जायचे. बाबांचं वाचन दांडगं होतं. संदर्भही ते पटापट द्यायचे. आपले मुद्दे हिरहिरीने मांडायचे. मला, आईंना ते वितंडवाद वाटायचे. काय मिळतं हे सगळं करून असं वाटायचं.

Subscribe to RSS - वृध्दाश्रम