चिमणी ....... अग्दी शाणी

चिमणी, चिमणी ....... अग्दी शाणी

Submitted by पुरंदरे शशांक on 30 January, 2013 - 12:09

चिव चिव चिमणी ........ ये ना राणी
अंगणात ठेवलंय ....... दाणा पाणी

का गं अशी ...... रुसल्यावाणी
खा ना जरा ..... मऊशी कणी

टिपते हळुच ....... इवली कणी
बघते कशी .... दचकल्यावाणी

चिव चिव करीत ....... गाते गाणी
उड्या मारते ....... पायावर दोन्ही

पायात बांधा ...... घुंगुर कोणी
घुंगराच्या तालावर ...... नाचेल राणी

चिमणी, चिमणी ....... अग्दी शाणी
म्मं म्मं संपली ...... पटाक्कनी

किती गं बाई ...... शोनू/मोनू/बंटी गुणी
गागू करा .... पाखरावाणी .....

Subscribe to RSS - चिमणी ....... अग्दी शाणी