चिमणी, चिमणी ....... अग्दी शाणी

Submitted by पुरंदरे शशांक on 30 January, 2013 - 12:09

चिव चिव चिमणी ........ ये ना राणी
अंगणात ठेवलंय ....... दाणा पाणी

का गं अशी ...... रुसल्यावाणी
खा ना जरा ..... मऊशी कणी

टिपते हळुच ....... इवली कणी
बघते कशी .... दचकल्यावाणी

चिव चिव करीत ....... गाते गाणी
उड्या मारते ....... पायावर दोन्ही

पायात बांधा ...... घुंगुर कोणी
घुंगराच्या तालावर ...... नाचेल राणी

चिमणी, चिमणी ....... अग्दी शाणी
म्मं म्मं संपली ...... पटाक्कनी

किती गं बाई ...... शोनू/मोनू/बंटी गुणी
गागू करा .... पाखरावाणी .....

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

एकदम गोड..

खा ना जरा ..... मऊशी कणी

टिपते हळुच ....... इवली कणी

या २ लाइन मध्ये कणीच परत होतेय..काही २ र बसवता येउ शकेल का?
सुचनेबद्द्ल राग नसावा ..

खा ना जरा ..... मऊशी कणी
टिपते हळुच ....... इवली कणी
या २ लाइन मध्ये कणीच परत होतेय..काही २ र बसवता येउ शकेल का? >>>> मृनिश - सूचना अतिशय योग्य आहे... पण...
आमच्या चिऊतै दाणे न खाता बाळाला काय भरवले जातंय इकडे पहाताहेत (रुसल्यात जरा Wink Happy ) - त्यामुळे त्यांचा रुसवा काढण्यासाठी भात पुढे करुन विनवणी चालू आहे -
खा तरी जरा ... मऊ मऊ कणी... Wink Happy
मग स्वारी खुष होऊन - टिपते हळुच .... इवली कणी
---- असं सगळं आहे ते......

एकदम क्यूट बडबडगीत... लेकरांना असंच बाबा तुपा करतच घास भरवावे लागतात... मस्त शशांक...
आवडल्या ओळी आणि गीतही Happy

मस्त!! णी णी चिमणीचं गाणं! Happy आवडलं!

आणि बागेश्री बाबा तुपा नाही गं..बाबा पुता Happy

तुप ज्यास्त घालून भरवतेस की काय घास? Proud

शशांक, मस्त जमलीय.
आत्ता या क्षणी, दोन चिऊताया माझ्या ऑफिसच्या खिडकीवरच्या काचेतल्या प्रतिबिंबाशी भांडत, कलकलाट करताहेत.