अन्धश्रद्धा

साप्ताहिक साधना - डॉ नरेन्द्र दाभोळकर स्म्रुति अन्क

Submitted by विक्रम देशमुख on 19 August, 2015 - 14:48

साप्ताहिक साधनाचा डॉ नरेन्द्र दाभोळकर यान्च्या स्म्रुतिप्रित्यर्थ अन्क.

https://drive.google.com/file/d/0B-scgv8vyXmNOFB2dUxGRkJxN3Q5Ym9iOUJ6NWF...

विवेकाचा आवाज बुलन्द करु या!

विस्तव आणि वास्तव !

Submitted by sahebrao ingole on 13 July, 2011 - 03:40

विषाची संपूर्ण बाटली पिवून हि मेलो नाही म्हणून तरुणानेच केली तक्रार! आज देश्याला भ्रष्टाचार, फसवेगिरी, भेसळ, लाच-खोरी , चोरी, दरोडा, अंधश्रद्धा अश्या अनेक रोगांनी ग्रासले आहे. नैराश्य भावनेने पेटलेल्या तरुणाने जगण्यात काही मजा नाही म्हणून एका दुकानाहून विषाची बाटली विकत घेतली...पण हे औषध पिवून त्याला साधी गुंगी हि आली नाही...केवळ जगणेच मुश्कील नाही तर मरणे देखील अवघड झाले आहे हे त्याला समजले. मग विशौषाधी निर्माता, वितरक, यांच्या नावावर फसवणूक केल्या प्रकरणी गुन्हा का दाखल करू नये...?..पण गुन्हा दाखल करून काही उपयोग आहे का..? हा गुन्हाच कुणी करू नये म्हणून काही उपाय योजना का असू नये..

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - अन्धश्रद्धा