ढुंकून कोण पाही

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

मुजरा अखेरचा हा
सोडून जात माबो*
वदलो जरी असे मी
ढुंकून कोण पाही........ ||१||

खरडून चार कविता
ललिते अणीक गोष्टी
रिझवावयास गेलो
ढुंकून कोण पाही........ ||२||

डोकावलो जरासा
वीचारपूस करण्या
पण ह्या वि. पू. त माझ्या
ढुंकून कोण पाही........ ||३||

संतापलो अता मी
डु. आयडीच घेतो
आलो नव्या दमाने
ढुंकून कोण पाही........ ||४||

कवितेस मीच माझ्या
वा! चांगली! म्हणालो
ओळख नवी तरीही
ढुंकून कोण पाही........ ||५||

गटबाज लोक हे अन्
उल्लेख टाळती का
मारून बोंब गेलो
ढुंकून कोण पाही........ ||६||

शोधू नवेच स्थळ ते
बकरे नवे मिळो मग
पण हाय ह्या स्थळीही
ढुंकून कोण पाही........ ||७||

*मायबोली

एकदम जबरदस्त गं मृ.

मृ एकदम फॉर्मात. सही जमलीये ! Happy

काय ग, तुला प्रोत्साहन काय दिलं , तू तर पेटलीस. Wink Proud
तुझं पान अस्थानी आहे म्हणून तक्रार करते बघ आता.;)

Lol
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
अच्छा था मन का अवसन्न रहना
भीतर्-भीतर जलना, किसीसे न कहना
पर अब बहुत ठुकरा लिए पराई गलियों के अनजान रोडे
कि बहुत दिन हो गये घरको छोडे|

Biggrin - (:D) - Proud

सायो, असं अस्थानी नाय बोलायचं! Proud

Happy

.................................................................................................................
अगदी नीट रोख धरून | म्हैस मागी येता धावून | एकदम छत्री उघडून | तिला पळविता येतसे ||
जुन्यानव्याची चोरी करून | भिकार कवि येता कविता घेऊन |कशी तरी एकदा वाचून | चुकविता येतसे ||
सर्वांस उपाय येत दिसून | परि एका गोष्टीस आहे न्यून | तोंडाळ बायको कडकडून — | येता, काय करावे ||

अरे, अरे. असे नका म्हणू. आम्ही आहोत ना!
चला, म्हणा रे सगळे- वा, वा. काय छान कविता, काय छान लेख!! काय पण ते.. !

असेच लिहीत रहा, वाट पहातो आहे नवीन लेखाची!!
Happy Light 1

ऐकत नाय हां मॄ! मस्तच एकदम...

बर्‍याच लोकानी ढुंकून फिलेल दिसतय इथे..
पण ते
ढुंकूनही ना कोण पाही.. अस पहिजे ना?.
- अनिलभाई
It's always fun when you connect.

मृ, किती लोकं वाचुन गेलेत बघ Wink
मस्तच एकदम!!! Lol

छान.
नका जाऊ असे सोडून
सोसवेल का ते ऊन
काय वाईट आहे इथे
रहाण्या लेखणी उगारून

Pages