या मृत्यूने मला काय शिकवलं?

Submitted by पियू on 31 March, 2022 - 14:49

लेखाचा विषय तसा कटू आहे. पण तरीही हिंमत करून लिहितेय.

माझ्या आसपासचे लोक / जवळचे नातेवाईक / काही सेलिब्रिटीज इत्यादी यांच्या मृत्यूने मला काही न काही साक्षात्कार झालेला आहे. काहीतरी आयुष्यभराचा धडा दिलेला आहे.

कदाचित तुमच्याही बाबतीत एखाद्या व्यक्तीच्या जाण्याने असा डोळे उघडण्याचा क्षण आला असेल. तर शक्य असेल आणि काही हरकत नसेल तर कृपया इथे शेअर करावे.

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults

छान प्रतिसाद
आत्महत्या करायचा विचार मनात येणे आणि तो अमलात आणणे खूप अवघड.
संकट खूप मोठे नसते उत्तर असतेच .
पण प्रचंड भावना विवेष होतो माणूस.
ती स्थिती खूप वेगळी ..
काही तासाची असते .पण असते.
पण जेव्हा मरण समोर दिसते तेव्हा सर्व राग,द्वेष नष्ट होतो..
जगायची इच्छा तीव्र होते .पण वेळ निघून गेलेली असते
मी असे ऐकले आहे .खरे की खोटे माहीत नाही.
माणूस फाशी घेवून जेव्हा आत्महत्या करतो .
तेव्हा..
जेव्हा फास बसतो आणि जीव गुदमरतो तेव्हा मरण नको वाटतं.
पण फास बसल्यावर हात वर जात नाहीत
त्या मुळे फाशी घेवून मेलेल्या व्यक्तीच्या मांडी वर नखांचे तीव्र ओरखडे अस्तात.

Pages