रात्रीस खेळ चाले ३

Submitted by DJ....... on 8 March, 2021 - 11:47

सीझन ३

अगदी उत्सुकतेच्या शिखरावर चढूनच भल्या मध्यरात्री हा सीझन ३ बघायला सुरुवात केली. टायटल साँग न लागताच एपिसोड सुरु झाला त्यामुळे अनपेक्षितपणे तोल गेल्या सारखंच वाटलं. एपिसोड सुरू होतो तोच मुळी पहिल्या सिझनचा पहिला एपिसोड अन दुसर्‍या सिझनचा शेवटचा एपिसोड घेऊन. आपण ठार केलेल्या सर्व माणसांच्या भुतांचा भास होत आण्णांचा मृत्यु होतो अन माई हंबरडा फोडते. दत्ता लगेच माधवला फोन करून कल्पना देतो. लगेच रघुकाका अन इतर गावकरी जमून आण्णांना नदीकाठी नेऊन क्रियाकर्म करतात तेव्हा माधव आणि अभिराम देखिल दिसतो. नदीच्या पाण्यात आण्णांच्या धगधगत्या चितेचे प्रतिबिंब उमटते अन भडकलेली चिता पाहून माधव, दत्ताला सावरण्याचा उपदेश करत रघुकाका सर्वांना परत फिरायला सांगतात. ते सर्वजण निघुन जातात पण कॅमेर्‍याच्या साक्षीने आपण मात्र आण्णांच्या चितेजवळच घुटमळत रहातो. नको म्हटलं तरी कॅमेरामन आपणाला पार चितेत घुसवतो Proud . शेवटी चितेतून मागे खेचत आपण नदीच्या पाण्यातल्या प्रतिबिंबात चिता बघत बसतो तेव्हा आण्णांचा आत्मा वर गेल्याचा भास होतो. Uhoh (हे फार भयानक चित्रण केलं आहे..!)
---------------------------------------------------------------------------०००--------------------------------------------------------------------------
मुंबईत कोण परुळेकर नामक एक प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसाईक असतो त्याच्या मुंबईतल्याच टुमदार घरापासून सीनला सुरुवात होते. तो घाईगडबडीत आकेरीला निघालेला असतो जिथे त्याला आण्णा नाईकांचा वाडा इस्टेट एजंटकरवी विकत घ्यायचा असतो. तो अचानक निघालेला बघून त्याची बायको त्याला काळजीने बरेच प्रश्न विचारते परंतु त्या वाड्यात रिसॉर्ट बनवण्याच्या कल्पनेने परुळेकरवर पुर्ण ताबा घेतलेला असतो. तो एकटाच त्याच्या कारने आकेरीसाठी रवाना होतो तत्पुर्वी बायको त्याच्या हातात एक लाल धागा बांधते.

मुंबई-गोवा महामार्ग, कुडाळ-सावंतवाडी राज्यमार्ग अशी मजल-दरमजल करत आपण कधी परुळेकराच्या कार मधुन आणि कधी ड्रोनच्या माध्यमातून एरियल व्युने आकेरीतल्या नाईकांच्या वाड्याच्या रस्त्यावर पोचतो तोपर्यंत संध्याकाळ झालेली असते. आधीच्या सीझनमधील हिरवीगार निसर्गरम्य भातखाचरं या सीझन मधे मात्र पेटवून दिल्यामुळे काळी-पिवळी-तपकिरी दिसत असतात. परुळेकर आपली बी.एम.डब्ल्यु. नाईकांच्या वाड्याच्या रस्त्यावर फक्त २० फुट अलिकडे थांबवतो अन समोरुन येणार्‍या इसमास आण्णा नाईकांच्या वाड्याचा पत्ता विचारतो. तो माणुसही वेडेपणा करत पुढे जाऊन डावीकडे वळा (एरियल व्यु मधे आपणाला उजवीकडे वळायचं ते लक्ख दिसलेलं असतं..!) सांगायचं तर पुढे जाऊन उजवीकडे वळा असं सांगुन तिथून पोबारा करतो. शेवटी ते २० फूट अंतर पार करून परुळेकराची कार वाड्यासमोर थांबते अन दिवेलागणीच्या वेळेस पोचलेल्या परुळेकराच्या तोंडून (अन आपल्याही तोंडून Wink ) हुंड्या-झुंबरं ल्यालेला भारदस्त वाडा पाहून शब्द फुटतात - "मार्व्हलस..!!" Bw .

परुळेकर वाड्यासमोर पोचतो तोपर्यंत आपणही अनामिक ओढीने वाड्याचा साज-शृंगार भिरभिरत्या नजरेने डोळ्यात साठवू लागतो. वाड्याचं ते पेटंट फाटक, फाटकाच्या पिलरवर लावलेले प्रकाशाचे मोठे लाईटस, आतमधे माईचं वृंदावन, वाड्याची ओसरी, पायर्‍या, ओसरीच्या लाल दगडांच्या बिचीत लावलेला सफेद रंग (हा पांढरा रंग जरा नाजुक ब्रश ने दिला असता तर बरं झालं असतं असं वाटुन जातं Uhoh ), ओसरीतील झुला, वाड्याची काळं पॉलिश केलेली भारदस्त सागवानी चौकट, दरवाजा, कडी-कोयंडा, खिडक्या, भिंतींना दिलेला फिकट निळा रंग आणि पांढर्‍या रंगाने नजरेत भरलेले दारं, खिडक्या, खोल्यांच्या कोनांचे उठाव अन यासर्वांवर हुंड्या-झुंबरं यांच्या आरस्पानी काचेतून पसरलेला नाजुक प्रकाश यामुळे आपण मंत्रमुग्ध होतो तसा तो परुळेकरही Bw .

वाड्यात शिरता शिरताच परुळेकराच्या हातात त्याच्या बायकोने बांधलेला लाल धागा फाटकाच्या बिचीत अडकून निघतो अन तिथेच लटकून रहातो. वाड्याच्या समोर आल्यावर मंत्रमुग्ध झालेला परुळेकर "घरात कोणी आहे का?" असं विचारतो तर आण्णांचा आवाज येतो "बूट ओसरीखाली काढून समोरच्या घंगाळातल्या पाण्याने हात-पाय धुवून या..!". सुचनेबरहुकुम परुळेकर सर्व सोपस्कर करतो अन बुट काढयला लागतो तेव्हा आपणाला दिसतं की आण्णांची खेटरं वाड्याकडे टाचा करून ठेवलेली आहेत. परुळेकरालाही असंच वाटत असतं नेमकं तेव्हाच आण्णांची भारदस्त मुर्ती हातात टॉवेल घेऊन परुळेकराच्या मागुन आपणाला सामोरी येते अन आपली १ सेकंद जाम टरकते. (आण्णांची तब्येत फार सुधारली आहे Wink ).

मग झुल्यात बसून आण्णा परुळेकराला येण्याचे प्रयोजन विचारतात. परुळेकर देखिल एका दमात वाडा विकत घ्यायला आलो असं सांगतो त्यावर आण्णा "दिला..!" असं हसत सांगतात. फुकट वाडा द्यायला निघालेल्या आण्णाला बघुन चपापलेला परुळेकर किंमत विचारतो त्यावर आण्णा त्याला गोल गोल घुमवतात. मधेच आतमधे नजर टाकून पाहुणे आलेत चहापाण्याचं बघा असं फर्मावतात. माई आता येईल मग येईल अशी आपण वाट बघत बसतो खरं पण झुल्याच्या किरकिरण्याच्या आवाजाकडे दुर्लक्ष करत आपण माईला बघण्यासाठी आतुर झालेलो आपण मात्र आण्णा स्वतः जाऊन पितळी तांब्या-भांड्यातून पाणी आणतात तेव्हा मात्र हिरमुसले होतो. Uhoh (त्याच वेळी परुळेकरास पाटणकरणीने फास घेतलेलं अंगणातलं भेसूर झाड दिसतं.. अन तो चपापतो...!)

परुळेकर अन आण्णांच्या ओसरीतच गप्पा सुरु असतात. दिवाणखान्यात कधी जायला मिळणार अन तिथल्या भुईवरचं मडगुलं (चुन्याने रंगवलेली पेटंट नक्षी) अन रेखीव लाकडी जिना कधी बघायला मिळणार या विचारानं आपण सैरभैर झालेलो असतो. आण्णा अन परुळेकरच्या गप्पा सुरुच असतात तेव्हा आपण उगिचच उतावळेपणाने ओसरीतुन माजघराचा दरवाजा अन परसदाराचा वेध घेत असतो. चाणाक्ष कॅमेरामन आपल्या उत्सुकतेला वाटाण्याच्या अक्षता लावत आपणाला थेट आण्णांच्या खोलीतच घेऊन जातो. तिथला माहोल बघून आपले अन परुळेकराचेही डोळे दिपून जातात.

आण्णांच्या खोलियेत छताला २-२ झुंबरं अन खांबांवर डकवलेल्या हुंड्यांतून मंद प्रकाश पसरलेला असतो. आपलं मन मात्र अडकवलेली बंदुक, आण्णांचं सुप्रसिद्ध कपाट, ग्रामोफोन, मेजावरचं तांब्या-भांडं, आण्णांची खाट, तीमागची खीडकी, खिडकीतून दिसणारी बाव, समोरच्या दरवाजातून दिसणारी गॅलरी, भिंतींवरच्या आखिव-रेखीव तस्विरी, देवळ्या हे सर्व जिथं हवं तिथंच आहे का हे पहाण्यात गुंतलेलं असतं. त्याच वेळी आण्णा हसतमुख चेहर्‍याने परुळेकराला गोवा दाखवण्याच्या बोलीवर कपाटाचं दार उघडतात अन तिथला गोवा बघून आपल्याही चेहर्‍यावर मंद स्मित येतं Bw . कपाटाच्या आत आण्णांचा मुद्देमाल जसाच्या तसा असतो.. त्यात अजुन काही बाटल्यांची भर पडलेली दिसते. कपाटाच्या दारांवर आतील बाजुने भिवरी मदनिकेच्या अवतारात फोटोंवर चिकटवलेली असते. तिला बघुन आपणाला बरं वाटतं Bw .

परुळेकराला आण्णा भरपूर आग्रह करुन इतकं मदिरापान घडवतात की परुळेकराचा अक्षरशः पळूरेकर होतो Biggrin . मग नशेत चूर झालेल्या पळूरकराचं लक्ष समोरच्या भिंतीवरील तस्विरीकडे जातं अन तो ते चित्र पाहून त्याला दाद देत असतो तेव्हा आपण मात्र खूप नॉस्टेलजिक होतो. ते चित्र असतं लाल नऊवारी नेसून पाठमोरी उभी राहून आपणाकडे बघणार्‍या पाटणकरणीचं..! तिथं १४ जानेवारी २०१६ अशी तारिख असते. जुनं कॅलेंडर का लावलंय असं पळूरेकर विचारतो तेव्हा आण्णा उत्तरतात "काळ तिथंच तर थांबला..!" (ते ऐकुन आपणला जुने दिवस आठवून उगिच कावरं-बावरं व्हायला होतं Uhoh )

नशेत चुर्रर्रर्रर्र झालेल्या पळूरेकराला भिंतीवरील बंदुक दिसते अन तो अजुन रंगात येतो. आण्णा त्याला बंदुक काढुन त्यात बार भरून देतात अन रिकामी बाटली स्वतःच्या डोक्यावर ठेवत नेम धरायला सांगतात ते बघून पळूरेकराचा खरेच बार सुटतो Rofl Rofl Rofl . शेवटी आण्णांनी अतिशय आग्रह केल्याने परुळेकर शेवटी बंदुकीतुनही बार ठोकतो अन धुरात हरवलेल्या आण्णांच्या हाती फुटलेली बाटली दिसते. आण्णा पळूरेकरावर खूश होत खाली जेवणाची तयारी करण्यासाठी आवाज देतात अन खाली जातात (आपण पुन्हा एकदा ओढीने माई नाही निदान सरिताची लगबग बघायला स्वयपाक घरात जाण्यासाठी धडपडत असतो पण कॅमेरामनने थोपवून धरल्यामुळे आण्णांच्याच खोलीत चरफडत बसतो Uhoh ) त्यावेळी पळूरेकराला खाटेच्या मागच्या खिडकीतून खाली पाहिल्यावर बावीकडे कोणीतरी पळालेल्याचा भास होतो. शेवटी पळूरेकर उठून भेलकांडत जिना उतरू लागतो अन निम्यात येतो तेव्हा आण्णा वरुनच त्याला आवाज देतात तेव्हा तो अन आपणही चमकतो. या खोलियेत यायला १२ वाटा आहेत असं हसत हसत आण्णांनी सांगितलं अन ते पळूरेकराला पटलं तरी आपणाला माहित असतं की वर जायला ही एकच वाट आहे Wink

आपण पळूरेकरासोबत भेल्कांडत कपाळ्मोक्ष होणार तेवढ्यात वरील खोलित असणारे आण्णा समोर मुख्य दरवाजात जिन्याच्या तोंडाला पळूरेकराला सावरतात (आपण मात्र भुईवरील नक्षी बघण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत रहातो अन जेव्हा ती दिसते तेव्हा खूप भ्रमनिरास होतो. संपुर्ण वाड्याला रिपेंट करणार्‍या पेंटरने नक्षीसाठी मात्र पाट्या टाकण्याचं काम केलं हे प्रकर्षाने जाणावतंं Uhoh ). मग आण्णा त्या पळूरेकराला जेवण्यासाठी गादीवर बसवतात (आपलं मन मात्र दिवाणखान्यातलं गणापती-लक्ष्मी-सरस्वतीचं चित्र बघण्यात रमतं..!) अन समोर चांदीच्या चौरंगावर चांदीच्या ताटात सुग्रास भोजन वाढलेलं असतं (आपण पुन्हा एकदा माई नाही निदान सरिताची लगबग बघायला मिळते का.. निदान छाया तरी आत्ता येऊन भोचकपणे काहीतरी बोलताना दिसेल किंवा गेला बाजार पांडु तरी "इसारलंय..इसारलंय.." करत हात झटकत आत येईल अशी वाट बघत बसतो..! पण हिरमोडच होतो.. कोण्णी कोण्णी येत नाही Uhoh ).

जेवण झाल्यावर आण्णा पळूरेकराला त्याच्या माडीवरच्या खोलियेत झोपवतात अन सकाळ होते तेव्हा इस्टेट एजंट परुळेकराला उठवत असतो. झापड आलेल्या परुळेकराला जाग येते खरी पण आपणाला समोरचं दृष्य बघून अतिशय धक्का बसतो. रात्री झुंबर-हुंड्यांनी उजळून निघालेल्या खोलीची अक्षरशः वाताहत झालेली असते. संपुर्ण खोली जाळ्या-जळमटांनी अन धुळीने भरलेली असते अन खाट, कपाट, मेज, खुर्च्या, बाकं सगळं अस्ताव्यस्त पडलेलं असतं.. छताची कौलं फुटलेली असतात. Uhoh Uhoh Uhoh एजंट परुळेकराला उठवतो तर परुळेकराने जेवणाऐवजी यथेच्छ माती खाल्लेली दिसते. घाबरलेला परुळेकर ओरडत जिन्यावरून खाली येतो खरा पण दिवाणखाना, ओसरी अन संपुर्ण वाडा इतका विद्रुप झालेला असतो की त्याच्या ऐवजी आपल्याच अंगावर भितीने अन संतापाने काटा उभा रहातो Uhoh :रागः

एजंट त्या परुळेकराला थांबवायचा अटोकाट प्रयत्न करतो पण परुळेकर कसाबसा बूट घालत कार मधे बसून पळ काढतो तेव्हा तो बुट घालताना रात्री करकरीत नवीन असणारी आण्णांची वहाण कुजून जीर्ण झालेली दिसते. आपणाला धक्का बसतो की नाईकांच्या वाड्याचं हे असं मातेरं का झालं असेल...? माई, सरिता, दत्ता, छाया, माधव, अभिराम, देविका कुठे आहेत..? निलिमाला नक्की कोणती शिक्षा झाली..?? असे असंख्य प्रश्न समोर उभे रहात असतानाच ४० मिनिटांचा लांबलेला पहिला एपिसोड समाप्त होतो.

प्रीकॅप मधे कोणीतरी गावगुंड त्या इस्टेट एजंटाला धमकावत असतो अन वाड्याचा व्यवहार का होत नाही म्हणुन जाब विचारत असतो. पाटणकरणीच्या (दुसर्‍या) घराच्या ठिकाणाहून भेसूर वाड्यावर कॅमेरा रोखलेला असतो अन त्या फ्रेममधे जुने पोतेरं झालेलं लुगडं नेसलेली म्हातारी पुसटशी दिसते (ही नक्कीच माई असणार यात शंका नाही.. तिला अशा अवतारात बघणे अतिशय क्लेशदायक ठरणार Uhoh )

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

एकंदर बदललेली सुसल्या अन देविकाच्या ऐवजी घातलेली मल्लु कावेरी काही केल्या मनाला पटत नाहीत. तरीपण वाड्यात जीव गुंतला म्हणुन झी५ वर पहातो एवढंच. ते दिवाणखान्यातलं मडगुलं (पांढरी नक्षी) दुसर्‍या भागासारखी दाखवायला हवी असं नेहमी वाटत रहातं.

सुसल्या तर जराही पटनेबल नाही म्हणजे कालपरवा पर्यंत (पहिल्या भागातील ) परकर शर्ट घालणारी आणि हमखास मालवणी बोलणारी थोडीशी सायको वाटणारी एकदम मॉड बनली हे काही पटत नाहि
सुसल्या त्या चड्डी ग्यांग ब्रम्हे बॉईज ची मेम्बर वाटते। हिची एक्टिंग पण आवडत नाही
ती सुसल्या काही औरच होती आणि कुशल सुसल्या बनून चला हवा येऊ द्या मध्ये परफॉर्म करायचा तेव्हा खूप हसू यायचे आता समजा यावर स्किट केले तर सुसल्या म्हणून बहुदा श्रेयालाच बनावे लागेल

ती सुसल्या काही औरच होती आणि कुशल सुसल्या बनून चला हवा येऊ द्या मध्ये परफॉर्म करायचा तेव्हा खूप हसू यायचे आता समजा यावर स्किट केले तर सुसल्या म्हणून बहुदा श्रेयालाच बनावे लागेल>> +++++++++१११११११११११११

अन देविकाच्या ऐवजी घातलेली मल्लु कावेरी काही केल्या मनाला पटत नाहीत. >>>>>देविकाला जास्त पाहिलंच नाही त्यामुळे हि अंड-गुंडू आवडली (थोडीशी सायको वाटते )

समजा यावर स्किट केले तर सुसल्या म्हणून बहुदा श्रेयालाच बनावे लागेल> >> + १०० आणि कावेरी म्हणून सागर कारंडे.

सुसल्या म्हणून बहुदा श्रेयालाच बनावे लागेल >>> ती कावेरीचा रोल करेल आणि भाऊ सयाजीचा. सुसल्याचा रोल गायत्री करेल.

आजच्या भागात पुर्वा परत येणार आहे (दत्ताची मुलगी). पुर्वाचे काम करणारी माझ्या मिसेसची भाची आहे.
पहिल्या सिझनला हीच्यामुळेच आम्हाला राखेचा च्या सेटवर जाऊन सगळ्यांची भेट घेता आले होते.

अरे वा... छानच माहिती दिलीत योगी९०० Bw .
पुर्वा येतेय म्हणजे गणेशा पण येईलच थोड्या दिवसात. राहता राहिला आर्चिस.

माई मात्र सर्वांना कानफाड हाणात सुटली आहे.. त्या दिवशी सरिताला थोबाडली होती... परवा सुसल्याला कानफटवली होती.. आज छायाम्म्माचा नंबर लागला Biggrin Biggrin Biggrin

यापुढे सगळे गालावर हात ठेऊनच माईशी बोलतील Biggrin कावेरीनेही त्या माणसाच्या उगाचच ठेवून दिली, माईची सून शोभते. भाकरी वरून केवढं भांडण. एरवी सरितासमोर ही छाया ताटभरून फळं खाते आणि सरिताने मागितलं तर तिच्या हातावर केळं ठेवते उपकार केल्यासारखे. सरिता म्हणते छायाला तू नाईक आहेस हे पुरेसे आहे तुला चोऱ्यामाऱ्या करायला Proud कावेरी मध्येच मराठीत बोलते त्याचं कोणालाच काही वाटत नाही का म्हणजे नाईकांना.
रात्री बारा वाजता परत दाखवतात आजकाल, तेही अगदी छोटे ब्रेक घेऊन.

रात्री ११ लाच बघवत नाही.. १२ ला कोण बघेल.. एवढ्या रात्री कोण जागतंय. Uhoh

यापुढे सगळे गालावर हात ठेऊनच माईशी बोलतील>> हो ना.. समोरच्याला बेसावध बघून म्हातारी चांगलीच सणसणीत वाजवतेय. गेल्या सीझन मधे पण तिने आण्णा सोडून सगळ्यांना बरेचदा कानफटवलं होतं.. अगदी पाटणकरणीला सुद्धा.. पण या वेळी दर आठवड्याच्या फ्रीक्वेंसीने कानफाडीत देऊ लागलीय..!! Rofl Rofl Rofl

कावेरीनेही त्या माणसाच्या उगाचच ठेवून दिली, माईची सून शोभते.>> हो ना.. अक्षरशः पाच पांडव उठले होते बिचार्‍याच्या गालावर.

मागे सरिताने माई भाकरी बनवत असताना तिचं पीठ पळावलं होतं... Biggrin आता छायाने भाकरीसाठी सरिताच्या टोपल्यात चोरी केली Proud . ती तशीच आहे. सरिताला आधीही किती त्रास द्यायची. आता तर तिच्या पैशामुळे थोडे दिवस सरिताचे डोळे दिपले होते.. पण आता लायकी कळाली Biggrin

कावेरी मध्येच मराठीत बोलते त्याचं कोणालाच काही वाटत नाही का म्हणजे नाईकांना.>> वाटते ना...कावेरी मराठीत बोलली की माई कशी शॉक लागल्या सारखी बघु लागते.. Biggrin मला तर हा भुलभुलैय्याचा मराठी अवतार वाटतोय.

आज दत्ता येतोय परत.. चला. एकंदर सगळे नाईक एकेक करून गोळा झाले म्हणायचे.

पूर्वा तिच आहे का. मला काही कळलं नाही. दया आली तिला बघून. सासरा हलकट आहे तिचा आणि नवरा वेडा.
आज सयाजी आणि सुषमा दिसले नाहीत तर जरा बरं वाटलं. नवीन चेहरे दिसले.

या सिजनमध्ये पांडूने अजून कुणा कुणाला वेड करायचं ठरवलंय ते त्यालाच ठाऊक। पूर्वाच्या नवऱ्याने काशीचा कोटा पूर्ण केला .

पुर्वा केवढी बारीक झाली आहे. तिच्या नवर्‍याची अवस्था बघुन वाईट वाटले. पुर्वाचा सासरा तर आण्णा नाईकाचा बाप निघाला... सख्ख्या सुनेवर अतिप्रसंग करत असावा असं वाटलं... Uhoh

नाईकांच्या घराची राखरांगोळी झालेली असताना अभिरामच्या रुपाने घराला पुन्हा पहिले दिवस येतील अशी आशा वाटते फक्त ती कावेरी तेवढी सयाजीपासून लांब राहो म्हणजे मिळवली.

त्या बांगड्या ती कावेरी कुठून शोधून काढते, शेवंताच्या जुन्या घरातून का. दत्ता सगळं सामान उलथ पालथ करत असतो तरी सरिता बावळटसारखी कोणी चोरी केली म्हणून बोंब ठोकते आणि वरून चोर स्त्रीच असणार ही खात्री. ते दारूच्या दुकानात दत्ताला का मारतात, तो धमकी देत असतो म्हणून? कारण पैसे तर असतात त्याच्याकडे.

आर्चिसबद्दल आणि माधवाच्या वेडाबद्दलचा माझा कयास खरा ठरला Uhoh

काल छायाच्या तोंडून कळालं की निलमीला खुनाच्या केसमधे पोलिसांनी धरून नेल्यावर आपली आई अशी कशी करु शकते या धक्क्याने आर्चिसाने बावित उडी मारून आत्महत्त्या केली. त्याचं प्रेत विहिरीतून बाहेर खेचताना बघून कोरड्या काळजाची म्हणुन हिणवली जात असलेली छाया पुर्णपणे कोसळली होती असं ती अभिरामला सांगत होती..

याच धक्क्यामुळे माधवला वेड लागलं असणार... Uhoh

नाईकांचा वाडा विकायला सगळेच तयार झालेत. माई देखील देवापुढे गार्‍हाणं घालून बसली आहे की घर विकण्याआधी तिचे डोळे मिटावेत म्हणुन.

आता हे नाईक पुन्हा एकत्र येतिल असं आजिबात वाटत नाही.. वाडा कुणाच्या घशात जाणार काय माहित. शक्यतो जाणार नाही.. पांडबा काहीतरी करेल या आशेवर पुढं बघत रहायचं.

अहो आदू.. आता वेळच मिळत नाही बघा Uhoh .
ही सिरियल पहिल्या अन दुसर्‍या सीझनच्या पुण्याईवर बघणे सुरु आहे. हा ही सिझन चांगलाच आहे पण खूप उशिरा टेलिकास्ट होतोय म्हणुन दुसर्‍या दिवशी झी५ वर बघणं सुरू आहे. या सीझनला टायटल साँग नाही हा अजुन एक धक्का. सुसल्या बदलला हा तिसरा धक्का. शेवंता कावेरिच्या अन आण्णा सयाजीच्या अंगात घुसतात हे तर पटता पटत नाही. आजकाल कावेरी अन सयाजीला तर ऑक्टोपसच्या आकाराच्या सावल्या जमीनीवर अन छतावर दिसू लागल्यात हेही कसंतरीच वाटतं. पहिला अन दुसरा सीझन हे सर्व मनाचे खेळ आहेत हे दाखवून संपले होते. आता तिसर्‍या सीझन मधे पुन्हा येरे माझ्या मागल्या कशासाठी हे काय माका कळणा नाय Uhoh

या सीझन मधे परसबागेत अन बावीकडे शुटिंग अगदीच एकदा-दोनदा दाखवलंय. संपुर्ण वाड्याच्या आत-बाहेर चारी बाजुंनी शुटिंग असलं तरंच जरा आपलेपणा जाणवतो असं मला वाटतं. वाडा देखिल एक पात्रच आहे असं वाटावं अशी परिस्थिती आहे. शिवाय माईने अजुनही चुलीवर बांगडा भाजलेला दाखवला नाही.. परवा नाही म्हणायला टंबाट्याचं सार केलं होतं पण दिसलं नाही.

या सर्वात चांगली गोष्ट ही की कोरोनामुळे लॉकडाऊन सुरु झाला असला तरी सावंतवाडी - आकेरीत शुटिंगसाठी अजुनतरी परवानगी असल्याने सिरियल वाड्यातच सुरू आहे. काय सांगावं शुटिंगवर बंदी आली तर माईला घेऊन अभिराम अन कावेरी बंगळुरास जातील असं दाखवून गोव्यात शुटिंग करतील अन ते बेंगलोर आहे असं दाखवतील. जवळ-जवळ सर्वच चॅनेलवरच्या सर्वच मालिकांचं शुटिंग लोकेशन बदलून दमण, सिल्वासा, गोवा अशा ठिकाणी सुरू आहे.

सुसल्या बदलली आहे हे खरंच गळ्याखाली उतरत नाहि । बाकी हि वाली डेंजर दाखवण्याच्या नादात हसायला येते । सयाजीला बेल्ट ने चांगलीच मारहाण करते काय तर म्हणे नवऱ्याला जास्त डोक्यावर नाही बसवायचे पायातली वहाण पायात ठेवायची. हा हा हा

हे काय माका कळणा नाय>> हे अगदी देवाशप्पथ, नकळतपणे माईंच्या चालीवर वाचलं आणि बारक्या डोळ्यांची माई पण समोर आली. Rofl

Pages