रात्रीस खेळ चाले ३

Submitted by DJ....... on 8 March, 2021 - 11:47

सीझन ३

अगदी उत्सुकतेच्या शिखरावर चढूनच भल्या मध्यरात्री हा सीझन ३ बघायला सुरुवात केली. टायटल साँग न लागताच एपिसोड सुरु झाला त्यामुळे अनपेक्षितपणे तोल गेल्या सारखंच वाटलं. एपिसोड सुरू होतो तोच मुळी पहिल्या सिझनचा पहिला एपिसोड अन दुसर्‍या सिझनचा शेवटचा एपिसोड घेऊन. आपण ठार केलेल्या सर्व माणसांच्या भुतांचा भास होत आण्णांचा मृत्यु होतो अन माई हंबरडा फोडते. दत्ता लगेच माधवला फोन करून कल्पना देतो. लगेच रघुकाका अन इतर गावकरी जमून आण्णांना नदीकाठी नेऊन क्रियाकर्म करतात तेव्हा माधव आणि अभिराम देखिल दिसतो. नदीच्या पाण्यात आण्णांच्या धगधगत्या चितेचे प्रतिबिंब उमटते अन भडकलेली चिता पाहून माधव, दत्ताला सावरण्याचा उपदेश करत रघुकाका सर्वांना परत फिरायला सांगतात. ते सर्वजण निघुन जातात पण कॅमेर्‍याच्या साक्षीने आपण मात्र आण्णांच्या चितेजवळच घुटमळत रहातो. नको म्हटलं तरी कॅमेरामन आपणाला पार चितेत घुसवतो Proud . शेवटी चितेतून मागे खेचत आपण नदीच्या पाण्यातल्या प्रतिबिंबात चिता बघत बसतो तेव्हा आण्णांचा आत्मा वर गेल्याचा भास होतो. Uhoh (हे फार भयानक चित्रण केलं आहे..!)
---------------------------------------------------------------------------०००--------------------------------------------------------------------------
मुंबईत कोण परुळेकर नामक एक प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसाईक असतो त्याच्या मुंबईतल्याच टुमदार घरापासून सीनला सुरुवात होते. तो घाईगडबडीत आकेरीला निघालेला असतो जिथे त्याला आण्णा नाईकांचा वाडा इस्टेट एजंटकरवी विकत घ्यायचा असतो. तो अचानक निघालेला बघून त्याची बायको त्याला काळजीने बरेच प्रश्न विचारते परंतु त्या वाड्यात रिसॉर्ट बनवण्याच्या कल्पनेने परुळेकरवर पुर्ण ताबा घेतलेला असतो. तो एकटाच त्याच्या कारने आकेरीसाठी रवाना होतो तत्पुर्वी बायको त्याच्या हातात एक लाल धागा बांधते.

मुंबई-गोवा महामार्ग, कुडाळ-सावंतवाडी राज्यमार्ग अशी मजल-दरमजल करत आपण कधी परुळेकराच्या कार मधुन आणि कधी ड्रोनच्या माध्यमातून एरियल व्युने आकेरीतल्या नाईकांच्या वाड्याच्या रस्त्यावर पोचतो तोपर्यंत संध्याकाळ झालेली असते. आधीच्या सीझनमधील हिरवीगार निसर्गरम्य भातखाचरं या सीझन मधे मात्र पेटवून दिल्यामुळे काळी-पिवळी-तपकिरी दिसत असतात. परुळेकर आपली बी.एम.डब्ल्यु. नाईकांच्या वाड्याच्या रस्त्यावर फक्त २० फुट अलिकडे थांबवतो अन समोरुन येणार्‍या इसमास आण्णा नाईकांच्या वाड्याचा पत्ता विचारतो. तो माणुसही वेडेपणा करत पुढे जाऊन डावीकडे वळा (एरियल व्यु मधे आपणाला उजवीकडे वळायचं ते लक्ख दिसलेलं असतं..!) सांगायचं तर पुढे जाऊन उजवीकडे वळा असं सांगुन तिथून पोबारा करतो. शेवटी ते २० फूट अंतर पार करून परुळेकराची कार वाड्यासमोर थांबते अन दिवेलागणीच्या वेळेस पोचलेल्या परुळेकराच्या तोंडून (अन आपल्याही तोंडून Wink ) हुंड्या-झुंबरं ल्यालेला भारदस्त वाडा पाहून शब्द फुटतात - "मार्व्हलस..!!" Bw .

परुळेकर वाड्यासमोर पोचतो तोपर्यंत आपणही अनामिक ओढीने वाड्याचा साज-शृंगार भिरभिरत्या नजरेने डोळ्यात साठवू लागतो. वाड्याचं ते पेटंट फाटक, फाटकाच्या पिलरवर लावलेले प्रकाशाचे मोठे लाईटस, आतमधे माईचं वृंदावन, वाड्याची ओसरी, पायर्‍या, ओसरीच्या लाल दगडांच्या बिचीत लावलेला सफेद रंग (हा पांढरा रंग जरा नाजुक ब्रश ने दिला असता तर बरं झालं असतं असं वाटुन जातं Uhoh ), ओसरीतील झुला, वाड्याची काळं पॉलिश केलेली भारदस्त सागवानी चौकट, दरवाजा, कडी-कोयंडा, खिडक्या, भिंतींना दिलेला फिकट निळा रंग आणि पांढर्‍या रंगाने नजरेत भरलेले दारं, खिडक्या, खोल्यांच्या कोनांचे उठाव अन यासर्वांवर हुंड्या-झुंबरं यांच्या आरस्पानी काचेतून पसरलेला नाजुक प्रकाश यामुळे आपण मंत्रमुग्ध होतो तसा तो परुळेकरही Bw .

वाड्यात शिरता शिरताच परुळेकराच्या हातात त्याच्या बायकोने बांधलेला लाल धागा फाटकाच्या बिचीत अडकून निघतो अन तिथेच लटकून रहातो. वाड्याच्या समोर आल्यावर मंत्रमुग्ध झालेला परुळेकर "घरात कोणी आहे का?" असं विचारतो तर आण्णांचा आवाज येतो "बूट ओसरीखाली काढून समोरच्या घंगाळातल्या पाण्याने हात-पाय धुवून या..!". सुचनेबरहुकुम परुळेकर सर्व सोपस्कर करतो अन बुट काढयला लागतो तेव्हा आपणाला दिसतं की आण्णांची खेटरं वाड्याकडे टाचा करून ठेवलेली आहेत. परुळेकरालाही असंच वाटत असतं नेमकं तेव्हाच आण्णांची भारदस्त मुर्ती हातात टॉवेल घेऊन परुळेकराच्या मागुन आपणाला सामोरी येते अन आपली १ सेकंद जाम टरकते. (आण्णांची तब्येत फार सुधारली आहे Wink ).

मग झुल्यात बसून आण्णा परुळेकराला येण्याचे प्रयोजन विचारतात. परुळेकर देखिल एका दमात वाडा विकत घ्यायला आलो असं सांगतो त्यावर आण्णा "दिला..!" असं हसत सांगतात. फुकट वाडा द्यायला निघालेल्या आण्णाला बघुन चपापलेला परुळेकर किंमत विचारतो त्यावर आण्णा त्याला गोल गोल घुमवतात. मधेच आतमधे नजर टाकून पाहुणे आलेत चहापाण्याचं बघा असं फर्मावतात. माई आता येईल मग येईल अशी आपण वाट बघत बसतो खरं पण झुल्याच्या किरकिरण्याच्या आवाजाकडे दुर्लक्ष करत आपण माईला बघण्यासाठी आतुर झालेलो आपण मात्र आण्णा स्वतः जाऊन पितळी तांब्या-भांड्यातून पाणी आणतात तेव्हा मात्र हिरमुसले होतो. Uhoh (त्याच वेळी परुळेकरास पाटणकरणीने फास घेतलेलं अंगणातलं भेसूर झाड दिसतं.. अन तो चपापतो...!)

परुळेकर अन आण्णांच्या ओसरीतच गप्पा सुरु असतात. दिवाणखान्यात कधी जायला मिळणार अन तिथल्या भुईवरचं मडगुलं (चुन्याने रंगवलेली पेटंट नक्षी) अन रेखीव लाकडी जिना कधी बघायला मिळणार या विचारानं आपण सैरभैर झालेलो असतो. आण्णा अन परुळेकरच्या गप्पा सुरुच असतात तेव्हा आपण उगिचच उतावळेपणाने ओसरीतुन माजघराचा दरवाजा अन परसदाराचा वेध घेत असतो. चाणाक्ष कॅमेरामन आपल्या उत्सुकतेला वाटाण्याच्या अक्षता लावत आपणाला थेट आण्णांच्या खोलीतच घेऊन जातो. तिथला माहोल बघून आपले अन परुळेकराचेही डोळे दिपून जातात.

आण्णांच्या खोलियेत छताला २-२ झुंबरं अन खांबांवर डकवलेल्या हुंड्यांतून मंद प्रकाश पसरलेला असतो. आपलं मन मात्र अडकवलेली बंदुक, आण्णांचं सुप्रसिद्ध कपाट, ग्रामोफोन, मेजावरचं तांब्या-भांडं, आण्णांची खाट, तीमागची खीडकी, खिडकीतून दिसणारी बाव, समोरच्या दरवाजातून दिसणारी गॅलरी, भिंतींवरच्या आखिव-रेखीव तस्विरी, देवळ्या हे सर्व जिथं हवं तिथंच आहे का हे पहाण्यात गुंतलेलं असतं. त्याच वेळी आण्णा हसतमुख चेहर्‍याने परुळेकराला गोवा दाखवण्याच्या बोलीवर कपाटाचं दार उघडतात अन तिथला गोवा बघून आपल्याही चेहर्‍यावर मंद स्मित येतं Bw . कपाटाच्या आत आण्णांचा मुद्देमाल जसाच्या तसा असतो.. त्यात अजुन काही बाटल्यांची भर पडलेली दिसते. कपाटाच्या दारांवर आतील बाजुने भिवरी मदनिकेच्या अवतारात फोटोंवर चिकटवलेली असते. तिला बघुन आपणाला बरं वाटतं Bw .

परुळेकराला आण्णा भरपूर आग्रह करुन इतकं मदिरापान घडवतात की परुळेकराचा अक्षरशः पळूरेकर होतो Biggrin . मग नशेत चूर झालेल्या पळूरकराचं लक्ष समोरच्या भिंतीवरील तस्विरीकडे जातं अन तो ते चित्र पाहून त्याला दाद देत असतो तेव्हा आपण मात्र खूप नॉस्टेलजिक होतो. ते चित्र असतं लाल नऊवारी नेसून पाठमोरी उभी राहून आपणाकडे बघणार्‍या पाटणकरणीचं..! तिथं १४ जानेवारी २०१६ अशी तारिख असते. जुनं कॅलेंडर का लावलंय असं पळूरेकर विचारतो तेव्हा आण्णा उत्तरतात "काळ तिथंच तर थांबला..!" (ते ऐकुन आपणला जुने दिवस आठवून उगिच कावरं-बावरं व्हायला होतं Uhoh )

नशेत चुर्रर्रर्रर्र झालेल्या पळूरेकराला भिंतीवरील बंदुक दिसते अन तो अजुन रंगात येतो. आण्णा त्याला बंदुक काढुन त्यात बार भरून देतात अन रिकामी बाटली स्वतःच्या डोक्यावर ठेवत नेम धरायला सांगतात ते बघून पळूरेकराचा खरेच बार सुटतो Rofl Rofl Rofl . शेवटी आण्णांनी अतिशय आग्रह केल्याने परुळेकर शेवटी बंदुकीतुनही बार ठोकतो अन धुरात हरवलेल्या आण्णांच्या हाती फुटलेली बाटली दिसते. आण्णा पळूरेकरावर खूश होत खाली जेवणाची तयारी करण्यासाठी आवाज देतात अन खाली जातात (आपण पुन्हा एकदा ओढीने माई नाही निदान सरिताची लगबग बघायला स्वयपाक घरात जाण्यासाठी धडपडत असतो पण कॅमेरामनने थोपवून धरल्यामुळे आण्णांच्याच खोलीत चरफडत बसतो Uhoh ) त्यावेळी पळूरेकराला खाटेच्या मागच्या खिडकीतून खाली पाहिल्यावर बावीकडे कोणीतरी पळालेल्याचा भास होतो. शेवटी पळूरेकर उठून भेलकांडत जिना उतरू लागतो अन निम्यात येतो तेव्हा आण्णा वरुनच त्याला आवाज देतात तेव्हा तो अन आपणही चमकतो. या खोलियेत यायला १२ वाटा आहेत असं हसत हसत आण्णांनी सांगितलं अन ते पळूरेकराला पटलं तरी आपणाला माहित असतं की वर जायला ही एकच वाट आहे Wink

आपण पळूरेकरासोबत भेल्कांडत कपाळ्मोक्ष होणार तेवढ्यात वरील खोलित असणारे आण्णा समोर मुख्य दरवाजात जिन्याच्या तोंडाला पळूरेकराला सावरतात (आपण मात्र भुईवरील नक्षी बघण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत रहातो अन जेव्हा ती दिसते तेव्हा खूप भ्रमनिरास होतो. संपुर्ण वाड्याला रिपेंट करणार्‍या पेंटरने नक्षीसाठी मात्र पाट्या टाकण्याचं काम केलं हे प्रकर्षाने जाणावतंं Uhoh ). मग आण्णा त्या पळूरेकराला जेवण्यासाठी गादीवर बसवतात (आपलं मन मात्र दिवाणखान्यातलं गणापती-लक्ष्मी-सरस्वतीचं चित्र बघण्यात रमतं..!) अन समोर चांदीच्या चौरंगावर चांदीच्या ताटात सुग्रास भोजन वाढलेलं असतं (आपण पुन्हा एकदा माई नाही निदान सरिताची लगबग बघायला मिळते का.. निदान छाया तरी आत्ता येऊन भोचकपणे काहीतरी बोलताना दिसेल किंवा गेला बाजार पांडु तरी "इसारलंय..इसारलंय.." करत हात झटकत आत येईल अशी वाट बघत बसतो..! पण हिरमोडच होतो.. कोण्णी कोण्णी येत नाही Uhoh ).

जेवण झाल्यावर आण्णा पळूरेकराला त्याच्या माडीवरच्या खोलियेत झोपवतात अन सकाळ होते तेव्हा इस्टेट एजंट परुळेकराला उठवत असतो. झापड आलेल्या परुळेकराला जाग येते खरी पण आपणाला समोरचं दृष्य बघून अतिशय धक्का बसतो. रात्री झुंबर-हुंड्यांनी उजळून निघालेल्या खोलीची अक्षरशः वाताहत झालेली असते. संपुर्ण खोली जाळ्या-जळमटांनी अन धुळीने भरलेली असते अन खाट, कपाट, मेज, खुर्च्या, बाकं सगळं अस्ताव्यस्त पडलेलं असतं.. छताची कौलं फुटलेली असतात. Uhoh Uhoh Uhoh एजंट परुळेकराला उठवतो तर परुळेकराने जेवणाऐवजी यथेच्छ माती खाल्लेली दिसते. घाबरलेला परुळेकर ओरडत जिन्यावरून खाली येतो खरा पण दिवाणखाना, ओसरी अन संपुर्ण वाडा इतका विद्रुप झालेला असतो की त्याच्या ऐवजी आपल्याच अंगावर भितीने अन संतापाने काटा उभा रहातो Uhoh :रागः

एजंट त्या परुळेकराला थांबवायचा अटोकाट प्रयत्न करतो पण परुळेकर कसाबसा बूट घालत कार मधे बसून पळ काढतो तेव्हा तो बुट घालताना रात्री करकरीत नवीन असणारी आण्णांची वहाण कुजून जीर्ण झालेली दिसते. आपणाला धक्का बसतो की नाईकांच्या वाड्याचं हे असं मातेरं का झालं असेल...? माई, सरिता, दत्ता, छाया, माधव, अभिराम, देविका कुठे आहेत..? निलिमाला नक्की कोणती शिक्षा झाली..?? असे असंख्य प्रश्न समोर उभे रहात असतानाच ४० मिनिटांचा लांबलेला पहिला एपिसोड समाप्त होतो.

प्रीकॅप मधे कोणीतरी गावगुंड त्या इस्टेट एजंटाला धमकावत असतो अन वाड्याचा व्यवहार का होत नाही म्हणुन जाब विचारत असतो. पाटणकरणीच्या (दुसर्‍या) घराच्या ठिकाणाहून भेसूर वाड्यावर कॅमेरा रोखलेला असतो अन त्या फ्रेममधे जुने पोतेरं झालेलं लुगडं नेसलेली म्हातारी पुसटशी दिसते (ही नक्कीच माई असणार यात शंका नाही.. तिला अशा अवतारात बघणे अतिशय क्लेशदायक ठरणार Uhoh )

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सध्या राखेचा ३ ची एक जाहिरात दाखवत आहेत. रिक्षातुन जातांना होर्डिग्ज दिसतात अन्ना नायकाचे.. तेव्हा ब्याकग्राऊंडला एक मराठी गाणं वाजत असतं, ते कुठलं?? कुणी सांगेल कांय?

मी याआधी कधीच ते गाणं ऐकलं नाही त्यामुळॅ नाही सांगू शकत. पण त्या रिक्षेतील प्याशिंजर मात्र कुठेतरी पाहिलाय असं वाटतंय... कुठे ते मात्र आठवतच नाही. Uhoh

ब्याकग्राऊंडला एक मराठी गाणं वाजत असतं, ते कुठलं?? >>>>
ये ना , सजली स्वप्ने नयनी
चित्रपट : पारध

हा चित्रपट पाहिलाय लहानपणी दूरदर्शनवर. नूतनचा पहिला मराठी सिनेमा. नक्की स्टोरी आठवत नाहीये पण श्रीराम लागू तिच्या मुलाचा आणि सुनेचा म्हणजे सचिन-सारिकाचा खून करतात आणि नूतन त्याचा बदला घेते अस काहीतरी होत त्यात. सारिकाचा आत्मा हे गाण म्हणत असते.

सुलु बरोबर. अशा गोष्टीवर बेतलेल्या काही कथा किंवा short films बघितल्या /वाचल्या आहेत. ही पहिली असावी.
मीही लहानपणी बघितला होता हा चित्रपट . तेव्हा घाबरले होते हे आठवतयं

काल राखेचा ३ चा नवीन टीझर आला.
रात्र झालेली असते अन एका स्टेशन वर लोकल येते. लगोलग प्रवासी आत चढतात अन आसनस्थ होतात (बॅकग्राऊंडला रेल्वेच्या अनाउंसमेंट सुरुच असतात) अन लोकल प्रवासात प्रवाशांच्या गप्पा सुरु होतात. लोकल वेग पकडते. लोकलच्या आतमधे सगळीकडे "आण्णा नाईक परत येणार" (येकतमीनां मधलीच लोकल होती ही..!) असं लिहिलेलं असतं अन एक प्रवासी त्याबद्दल नाराजी व्यक्त करतो अन बाहेर नेमकं त्याचवेळी आण्णा नाईकाचा आवाज सर्वांच्या कानी पडतो "आता येणार म्हटल्यावर.. येणारच...!". ते ऐकुन सर्वांची टरकते. पुढच्याच क्षणी भरधाव लोकलच्या बाहेर अंधारात आण्णा नाईक खिडकीतून आतमधे सर्वांकडे बघत असतो.. ते बघून टरकलेल्या सर्वांचीच जाम फाटते ( ते बघून आपल्याही अंगावर काटा उभा रहातो..! Proud ) अन त्याच वेळी आण्णा नाईक भरधाव लोकलच्याही पुढे निघून जातो.... अंधारात लोकल वेगाने धावतच रहाते अन बॅकग्राऊंडला राखेचाचं पेटंट मुजिक वाजत रहातं...!!!!

भारी झालाय हा प्रोमो. भीती वाटली बघून.
ती ट्रेन सगळ्या मालिकांमध्ये असते. बनवुनच घेतली आहे खऱ्या ट्रेनसारखी. सगळयात आधी किशोरी शहाणे आणि निर्मिती सावंत यांच्या मालिकेत वापरली होती. पेपरमध्ये आले होते तिचे फोटो.

कसलं भारी ना.. सिरियल कुठलीही असो पण ट्रेन तीच Biggrin
--------------------------

आधीचे २ (की तीन Uhoh ) टीझर असे टरकवणारे नव्हते.. एक बाई तिच्या बाळाला झोपवताना आण्णा नाईक येणार असं सांगत असते.. दुसर्‍या टीझर मधे एक बाई आवरून बाहेर जाण्याच्या तयारीत असते तेव्हा तिला आरशात आण्णा नाईक दिसतो. तिसर्‍या टीझर मधे रिक्षेत बसलेल्या जोडप्याला आण्णा नाईक आरशात दिसतो. हे सगळे प्रकार चढत्या भाजणीने चटके देत देत आता चौथ्या टीझर मधे चांगलाच जाळ काढतायत असं वाटू लागलं आहे.. हा बहुतेक शेवटचा टीझर असावा.

लोकलच्या आतमधे सगळीकडे "आण्णा नाईक परत येणार" (येकतमीनां मधलीच लोकल होती ही..!) असं लिहिलेलं असतं अन एक प्रवासी त्याबद्दल नाराजी व्यक्त करतो अन बाहेर नेमकं त्याचवेळी आण्णा नाईकाचा आवाज सर्वांच्या कानी पडतो "आता येणार म्हटल्यावर.. येणारच...!". ते ऐकुन सर्वांची टरकते. >>>>>>>> तरीच आज स्वीटू झोपलेली असताना लोकलमध्ये लाईट गेलेली. 'अण्णा नाईक इफेक्ट'.

एक बाई तिच्या बाळाला झोपवताना आण्णा नाईक येणार असं सांगत असते.. >>>>>>>> ' सो जा, वरना गब्बर सिन्ग आयेगा' सारख वाटत हे.

त्याच वेळी आण्णा नाईक भरधाव लोकलच्याही पुढे निघून जातो.... >>>>> हा टीझर पाहून मला रानभुली आयडीने लिहिलेली रहस्यमय रेल्वेस्टेशनची गोष्ट आठवली लगेच.

आमच्या ऑफिस मध्ये असे बोलतात की पहाटेच्या वेळेस अंबरनाथ की बदलापूर कुठेतरी एक बाई गाडीबरोबर (चारचाकी) धावत असते. ड्राइवर ने डावी उजवीकडे न बघता सरळ गाडी चालवावी नाहीतर त्याचे काही खरे नाही. सकाळच्या पाळीला येणाऱ्या कुणीतरी हे पसरवलेले आहे बहुतेक.

शेवटी चौथ्या टीझर मधे एकदाचा वाडा दिसला. वाड्याचं नवीन रुपडं अधिकच रुबाबदार आहे. संगरंगोटी अन गरजेची डागडुजी केल्यामुळे नाईकांच्या वाड्यास चार चांद लागलेत असं म्हणायला हरकत नाही Bw

तर अशा या रूपडं पालटलेल्या वाड्याला विकायला ( Uhoh ) आण्णा नाईक एका गिर्‍हाईकाला घेऊन येतो. गेटमधुन आत जाता जाताच तो गिर्‍हाईकाला त्या वाड्यात त्याच्या आज्याचं, वडिलांचं अन स्वतःचंही लग्न झाल्याचं सांगतो. बोलत बोलत तो ओसरीत येतो अन आपणाला वाड्याची चौकट अन दरवाजाला छान पॉलिश केलेले दिसते.. तसेच वाड्याच्या फिकट निळ्या रंगावरच्या सफेद पांढर्‍या किनारीचा उठाव लक्ष वेधुन घेत असताना आण्णा त्या गिर्‍हाईकाला "आता हा वाडा बंदच असतो" असं म्हणत असतानाच तो कुलुपबंद दरवाजातून आरपार जातो. ते बघून आपल्यासारखंच ते गिर्‍हाईक देखील जाम टरकतं अन पुढच्याच क्षणाला आण्णा नाईकाचं फक्त मुडकंच बंद दरवाजातून बाहेर डोकावतं अन विचारतं, "येतास ना..??" .................................................................. बॅकग्राऊंडला राखेचाचं म्युजिक वाजत रहातं अन थिजलेलो आपण सावरत मनातल्या मनात म्हणतो "हो.. हो... ह्या काय ईलोच.." Proud

अहो, अधे मधे बातम्यांत आणि झी मराठी वर देखिल हे टिझर येत आहेत. मला कुणीतरी धरून राखेचा३ च्या इन्स्टा अकाउंटवर जॉईन करून घेतलंय तिथेही हे ४ की पाच टीझर आहेत.

मी झी मराठीवर बघितले पण मला दिसले नाहीत म्हणून इथे विचारले. असो . इंस्टावर आहे असं लिहिलेय तर तिकडे एकदा चेक करते.

करा करा.. शेवटचा टीझर जाम थ्रिलर वाटला अन त्यात वाडा दिसला त्यामुळे अगदीच आवडला.. आपण आता जवळ जवळ तिथं पोचलोच की काय असं वाटु लागलंय... अन खोटं ते काय.. आज तारिख १८. Wink

सो, तिसर्या सिझनची गोष्ट २०२१ मध्ये घडते तर. वाडयात नव्याने राहायला आलेल्यान्ना अण्णा नाईक आणि इतर भुते त्रास देतात अस काही तरी असेल.

बादवे, शेवन्ताने झी युवाची सिरियल सोडली आहे, तिच्या जागी देवमाणूसची ' मन्जू' दिसते. बहुधा शेवन्ता ह्या सिझनमध्ये असेल.

माई, सरिता, पाटणकरीण या सर्वांनीच आज इंस्टा वर नवीन मालिकेत असल्याचे संकेत दिलेत..... Bw

तीसरा सीझन आजच सुरु होतला... कुणाक बघुचा असात तर रात्च्या ११ वाजेक झी मराठीवर बघुक व्हया...!

स्पॉयलर
सिझन तीनच्या पहिल्या भागाची सुरुवात सिझन वनच्या पहिल्या भागापासून होते. अण्णा गेल्यावर सगळे त्यांना जाळायला स्मशानात नेतात. तिथे त्यांना अग्नी दिल्यावर त्यांचा आत्मा बाहेर पडतो. नन्तर मुंबईवरून एक माणूस अण्णांचा बंगला विकत घ्यायला कोकणात येतो. घरी आल्यावर अण्णा स्वतः त्याच व्यवस्थित पाहुणचार करतात आणि प्यायला दारू, खायला मटण देतात. अर्थात ते अण्णांचं भूत असल्याने कुठूनही गायब व्हा कुठेही प्रकट व्हा असली कामं ते लीलया करत असतं. जेवल्यावर तो माणूस बंगल्यातच झोपतो. सकाळी ज्या एजंटमार्फत तो बंगला घ्यायला आलेला असतो तो एजंट या माणसाला शोधत शोधत बंगल्यावर येतो. तिथे हा माणूस झोपलेला असतो. त्याला गदागदा हलवून उठवतो. बघतो तर रात्री ऐसपैस असलेला बंगाल अगदीच पडक्या रुपात, बरेच वर्षे कोणी राहत नसलेल्या स्थितीत असतो. ते बघून हा माणूस खूप घाबरतो आणि तिथून पळून जातो.

हे भारी आहे... झी५ चं सब्स्क्रिप्शन का..??

माई, सरिता, दत्ता, माधव, छाया, पांडु आहेत का आजच्या भागात...???

हे भारी आहे... झी५ चं सब्स्क्रिप्शन का..??>> हो.
माई, सरिता, दत्ता, माधव, छाया, पांडु आहेत का आजच्या भागात...???>>> सुरवात पहिल्या सीझनच्या पहिल्या भागापासून होते त्यामुळे सुरवातीचे काही मिनिटे दिसतात. नन्तर आणा आणि तो माणूस यातच सगळा भाग आहे.
पहिला भाग होता म्हणून बघितला. मला तर या मालिकेपेक्षा तुम्ही दुसऱ्या दिवशी लिहिलेलं वाचायला आवडतं.

सिझन तीनच्या पहिल्या भागाची सुरुवात सिझन वनच्या पहिल्या भागापासून होते. अण्णा गेल्यावर सगळे त्यांना जाळायला स्मशानात नेतात. तिथे त्यांना अग्नी दिल्यावर त्यांचा आत्मा बाहेर पडतो.......
अरे पण अण्णा तर 'अभिरामच्या साखरपुड्याच्या' दिवशी मेला होता ना??? मग त्यानंतर काय झाले होते ते आपण पहिल्या सिझन मध्येच पाहिले होते. मग हा मुंबई वरुन वाडा विकत घ्यायला माणूस कधी आला???

Pages